STOPPA CANCERN! Inför PAPPOGRAFI NU! | Höglandsnytt
Debatt Höglandet Jönköpings län

STOPPA CANCERN! Inför PAPPOGRAFI NU!

”Dags för pappografi”, anser Kari Parman, ordförande för Socialdemokraterna i Gnosjö kommun, i ett inlägg på Höglandsnytt Debatt.

Varje år diagnostiseras 10 000 nya fall av prostatacancer och 2500 män dör årligen till följd av denna sjukdom. Detta gör prostatacancer till landets vanligaste cancersjukdom. Därför är det helt obegripligt att man inte erbjuder regelbunda screeningar av prostatacancer med PSA-prov till män.

Tillsammans med bröstcancer är prostatacancer den vanligaste cancerformen i Sverige. För att upptäcka tidiga former av bröstcancer erbjuds idag alla kvinnor i åldern 40–74 år regelbundna kontroller. En tidig upptäckt av cancer kan förhindra att cancer utvecklas och sprider sig. Till skillnad från bröstcancer görs det inte idag några regelbundna kontroller för upptäckt av prostatacancer hos män utan kontroll görs först vid misstanke om cancer.

Länge har man ansett att nackdelarna med ett allmänt screeningprogram för prostatacancer varit större än fördelarna. Detta eftersom PSA-testning leder till överdiagnostik och att därmed många män, som inte har en allvarlig prostatacancer, behandlas i onödan.

Prostatacancer är de facto den cancerform som orsakar flest dödsfall bland män i Sverige. Därför borde det vara en självklarhet att sjukvården erbjuder regelbunda screeningar av prostatacancer med PSA-prov till alla män över 50 år.

Kari Parman
Ordförande
Socialdemokraterna
Gnosjö

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook