Debatt Höglandet Jönköpings län Opinion

Stoppa kommunernas smygavgifter på hemsjukvården

”Trots att skatteväxling har skett mellan landsting och kommuner, angående kostnaderna för hemsjukvård, dyker det i flera kommuner upp förslag om att införa en extra avgift”, skriver företrädare för socialdemokraterna i länet på Höglandsnytt Debatt.

[adrotate banner=”6″]

De personer som behöver hemsjukvården skall krävas på en avgift eller så kallad ”prenumeration” vilken i vissa fall kan uppgå till över 3 000 kronor på ett år. En avgift som inte ingår i något högkostnadsskydd.

Detta är helt fel!

När förslaget diskuterades i primärkommunala nämnden (länsorganisationen som fick uppdraget att formulera avtal och överenskommelse om hur övergången av hemsjukvård från landstingets ansvar till kommunernas skulle hanteras och gälla) deklarerade vi socialdemokrater ett högt och klart nej. Skatteväxlingen innebär att de kostnader landstinget haft för hemsjukvården skulle minska skatten till landstinget och istället höja kommunens skatteinkomster. Ett nollsummespel som inte märks för oss som betalar skatt.

Avtalet om hemsjukvård är godkänt av alla fullmäktigeförsamlingar och nu i höst pågår förberedelserna för fullt så att kunnig och kompetent personal skall finnas till hands för alla dem som behöver hemsjukvården. Den nya organisationen skall börja gälla 1 januari 2013.  I avtalet finns också reglerat att en uppföljning skall ske så att eventuella brister eller annat som uppstår ska kunna justeras.

I vår gemensamt finansierade generella välfärd ingår att den som behöver vård och omsorg också skall få det på ett tryggt och kompetent sätt. Att införa en ny extra avgift för dem som är sjuka är cyniskt. Om någon kommun inte har skatteinkomster som täcker sina kostnader är det skattesatsen som får höjas – inte att kräva sjuka på mer pengar.

I skrivandets stund har S-styrda Vaggeryd, Vetlanda och Nässjö samt M-styrda Tranås kommuner sagt nej till införande av ny avgift för hemsjukvård. Vi uppmanar nu resten av länets borgerligt styrda kommuner att lägga förslaget om ny avgift i papperskorgen. En skatteväxling har skett och sjuka skall inte belastas med ytterligare avgifter!

Marie Johansson (s), vice ordförande i primärkommunala nämnden
Ulla Gradeen, ordförande för socialdemokraterna i Jönköpings län 

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook