Stoppa Skatteverket! – känt Eksjöföretag ger sig inte | Höglandsnytt
Ekonomi Eksjö

Stoppa Skatteverket! – känt Eksjöföretag ger sig inte

Det handlar om många miljoner kr. Kommunala fastighetsbolaget Eksjö Kommunfastigheter har beslutat att överklaga Skatteverkets beslut till Förvaltningsrätten gällande nekat avdrag för ränteutgifter i inkomstdeklarationen för beskattningsår 2014.

Eksjö Kommunfastigheter bildades i slutet av 2004 och äger bl a skolbyggnader, vårdboenden och idrottshallar.
Som nybildat bolag hade Eksjö Kommunfastigheter 2005 inget eget kapital och därför betalades
den totala ersättningen för fastigheterna som köptes från kommunen, som uppgick till cirka 264 miljoner kronor, med en
lånerevers till Eksjö kommun. Eksjö Kommunfastigheter amorterar årligen på reverslånet och betalar en marknadsmässig ränta. Skulden är nu nere på 101 miljoner kronor.

Eksjö Kommunfastigheter har tidigare haft rätt att dra av ränteutgifterna på reverslånet i bolagets inkomstdeklaration, men från inkomståret 2013 infördes en lagändring i inkomstskattelagen. Lagändringen innebär att ränteavdrag inte får göras för ränteutgifter avseende skulder inom en koncern.
Som dotterbolag inom en bolagskoncern innebär denna lagändring att räntan som Eksjö Kommunfastigheter betalar till Eksjö kommun inte längre ska vara avdragsgill i bolagets inkomstdeklaration. Det finns dock vissa undantag: om skuldförhållandet är ”huvudsakligen affärsmässigt motiverat”

I samband med lagändringen 2013 ställde Eksjö Kommunfastigheter en så kallad dialogfråga till Skatteverket om verket bedömde skuldförhållandet såsom affärsmässigt motiverat, och om räntan skulle vara avdragsgill. Skatteverkets bedömning blev till bolagets fördel.
Efter begäran från Skatteverket ställde Eksjö Kommunfastigheter samma fråga för inkomståret 2014. Skatteverket meddelade då att Eksjö Kommunfastigheter inte hade rätt till avdrag för ränteutgifterna.
Skatteverket anger i sitt beslut att det inte framkommit hinder för att Eksjö kommun skulle ha lämnat ett tillskott istället för att upprätta en lånerevers där bolaget har en skuld till kommunen.

”Utifrån en samlad bedömning gällande lånevillkor, avtalsvillkor, förfaringssätt och finansieringsstruktur för skuldernas uppkomst, samt lånets räntenivå och löptid i kombination med den omfattande amortering som gjorts under åren, är det Eksjö Kommunfastigheters uppfattning att det skuldförhållande som ligger till grund för ränteutgiften till Eksjö kommun är ”huvudsakligen affärsmässigt motiverat”. Varken skuldförhållande eller lagsstiftning har heller förändrats mellan beskattningsår 2013 och 2014. Med anledning av detta har styrelsen för Eksjö Kommunfastigheter i samråd med Eksjö kommun beslutat att överklaga Skatteverkets beslut att neka bolaget avdrag för räntekostnader”, berättar VD Maria Lund i ett pressmeddelande.

Förvaltningsrätten i Jönköping ska nu ta sig an fallet. Processen kan sedan drivas vidare till Kammarrätt och Högsta
förvaltningsdomstolen i Stockholm.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook