Debatt Opinion

Stoppa vinstintresset i vården

”Vinsten är alltid privat, men skulderna är alltid gemensamma. Idag konkurrerar stora riskkapitalbolag ut mindre företag som har som mål att ta över 50 % av all vård i Sverige”, skriver Mikael Kalin (v), partiets vice ordf i länet, i ett inlägg på Höglandsnytt Debatt.

Vi i vänsterpartiet anser att de gemensamma skattepengarna ska gå till välfärden. De ska gå till mer personal i form av fler undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter osv. Nedskärningar leder till sämre vård. Det leder dessutom till en högre arbetsbelastning för de som arbetar inom vården. Vilket i sin tur leder till fler sjukskrivningar. Det blir helt enkelt en ond spiral.

Pengar som idag går till dyr marknadsföring skulle i stället kunna gå till fler anställda med bättre löner och schystare arbetsvillkor. Är det inte ganska märkligt att vinstpengarna försvinner ut ur landet. Vi som är medborgare betalar företagen pengar, men vi får inte ta del av vinsten. Vinsten är alltid privat, men skulderna är alltid gemensamma. Felet med dagens aktiebolag är att de har vinsten som huvudintresse- inte kvalitet! Vi är för alternativ i form av kooperativ, stiftelser och småföretag med kvalitet som högsta intresse.

Idag konkurrerar de stora riskkapitalbolagen ut de mindre företagen som har som mål att ta över minst 50 procent av all vård i Sverige. Det kallar inte jag för valfrihet. Valfrihet för mig är istället att brukaren får välja om när de vill ha dusch, morgonhjälp, kvällshjälp. Om de vill ha en promenad varje dag. Vi vill också se en kompetenshöjning av personalen fler utbildade undersköterskor. Högre löner. Det är orimligt låga löner för undersköterskor idag- de förtjänar mer! För att locka unga människor till att arbeta inom vården måste man höja statusen. Det gör man inte genom att sänka lönerna och öka arbetsbelastningen. Snarare tvärtom!

I vänsterpartiets budget för 2014 föreslår vi 3 miljarder till den offentliga omsorgen. Det skulle innebära 7500 fler tjänster inom äldreomsorgen. Detta skulle betyda självbestämmande och verklig valfrihet för våra äldre.

Mikael Kalin, Vice ordförande för vänsterpartiet i Jönköping samt distriktsstyrelseledamot för vänsterpartiet i Jönköpings län

Av: Redaktionen, [email protected]
[adrotate banner=”7″]
[adrotate banner=”23″]

 

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

3 Comments

 1. Mikael Kalin skriver som en äkta företrädare för sitt parti. Det är inte verksamhetens kvalitet eller vårdtagarnas önskemål som han bryr sig om, utan hans partis grundläggande principer. Till exempel att privat företagande är något fult och icke önskvärt, och att offentlig verksamhet därför är det enda tänkbara. Partiet vet hur de vårdbehövande skall ha det och därför finns det ingen anledning att fråga dem. Formen går före innehållet.

  Vetlanda kommun lämnade ut driften av Kvarngården till Carema för 2 år sedan när jag var v ordförande i vård och omsorgsnämnden. Förutsättningarna i avtalet var att:
  • Ersättningen motsvarar kommunens kostnad i egen regi.
  • Den som erbjöd högst kvalitet får uppdraget
  • Personaltätheten skall vara samma som på kommunens äldreboende.
  • Kommunens servicegaranti skall gälla här också.
  • Kommunen kontrollerar att avtalet efterlevs.

  Detta upplägget medförde att kommunen kunde jämföra egen regi med entreprenaden på samma villkor.
  Det är ingen självklarhet att vårdkvaliteten blir bättre i den ena eller andra driftformen. Istället handlar det oftare om chefens och personalens lämplighet för sitt jobb. Det finns flera sorgliga exempel på detta. Därför är det här man skall vara observant på vårdkvaliteten.

  Om en privat vårdgivare kan ge lika bra vård som kommunen för samma kostnad och dessutom gå med vinst så är det något fel i kommunens egenregi. Man kan aldrig hävda att man driver äldrevård för personalens skull, utan det är enbart på vårdtagarens villkor.

  Här är grundfelet i vänsterpartiets resonemang. Mer pengar är ingen garanti för bättre kvalitet, utan garanterar bara större kostnader.

  Jag besökte släktingar i DDR strax efter att kommunistregimen fallit. En regim som stod vänsterpartiet nära. Vi besökte byskolan med 3 klasser. Eftersom alla skulle ha arbete så hade skolan 5 vaktmästare. Det borde alltså vara en enormt hög kvalitet på vaktmästeriet enligt vänsterpartiets resonemang. I praktiken arbetade en man och de andra 4 spelade kort hela dagen.
  Så kan det gå när formen går före innehållet.

 2. De flesta av oss har nog sett vad kommunistisk valfrihet inneburit i länder som tillämpat denna filisofi. Pengar och makt åt politiker och folket får leva i misär. Men Miakel är ju politiker så …

 3. Sunda åsikter du för fram Mikael. Våra gemensamma skattepengar ska inte gå till vinster i privata vårdbolag. Den positiva bild Kjell-Egon tecknar av att Carema har tagit över ett särskilt boende i Vetlanda stämmer inte riktigt med verkligheten. Problemen har avlöst varandra. Kommunens personal som fick ett provår i den privata driften gick nästan manngrant tillbaka till kommunen.Chefsbytena på enheten avlöste varandra. Massor av synpunkter har inkommit under de 2 åren som har ifrågasatt hur verksamheten drivs.Inget lyckat experiment av den dåvarande borgeliga alliansen att lägga ut driften uppenbarligen. Att K-E ens vill lägga näsan i blöt efter den turbulens han själv skapade i nämnden genom sina ageranden förefaller mej otroligt. K-E fattade ändå ett klokt beslut som också blev det sista, nämligen att avgå från sitt uppdrag.
  Carina Strömbäck (V)

Kommentarer avstängda