Aneby

Stoppar nytt vindkraftverk på Höglandet – kommunledningen jublande glad

Mark och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt har beslutat att upphäva länsstyrelsens beslut om att bevilja bygglov för vindkraftverk i närheten av Frinnaryd i norra Aneby kommun.

Domstolen anser att vindkraftverken skulle påverka landskapsbilden på ett negativt sätt och att kraftverket skulle ligga för nära fastigheterna. Odlingslandskapet ijämte de tänkta vindkraftverken anses dessutom för känsligt.
– En intressant och överraskande dom som på många sätt kan sägas vara raka motsatsen till utslaget hos länsstyrelsen. En översiktsplan är inte juridiskt bindande enligt plan- och bygglagen. Mark- och miljödomstolen tar ändå stor utgångspunkt i kommunens översiktsplan i sin dom vilket kan uppfattas som att kommunernas övergripande planeringsverktyg får en starkare ställning, något som jag ser som mycket positivt”, säger Michael Wirestam, Aneby kommuns samhällsbyggnadschef, i ett uttalande

Aneby kommun kommer inte att överklaga mark- och miljödomstolens dom.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook