Höglandet

STOR FEST: Internationella mansdagen tillsammans med barnen

Internationella mansdagen firas i olika länder den 19 november, även om den hittills har smugit ganska obemärkt förbi i Sverige. Ett av de uttalade syftena med mansdagen är att öka jämställdhet och lyfta fram goda manliga förebilder. Men hur jämställt är det idag?

I två olika undersökningar som Novus (2   800 personer) och PFM Research (1 000 personer/småföretagare) har gjort på uppdrag av Länsförsäkringar har man försökt kartlägga allmänhetens inställning till ekonomisk jämställdhet. Där framgår bland annat:

Novus

  • På frågan ”vem tjänar mest i familjen” svarar 57 procent av männen att de tjänar mer än sin partner mot endast 21 procent av kvinnorna.
  • På frågan ”vem betalar mest för de gemensamma utgifterna” svarar 48 procent av männen att de lägger ut mest pengar på det, mot 14 procent av kvinnorna.
  • Män lägger merparten av sina pengar på elektronik (män 50 procent/kvinnor 4 procent) bilar (män 48 procent/kvinnor 9 procent) och nöjen (män 30 procent/kvinnor 8 procent).
  • Dubbelt så många (män 15 procent/kvinnor 8 procent) har svarat ja på frågan ”jag äger merparten av bostad, värdepapper och fordon” i familjen.
  • På frågan ”jag tog ut all föräldraledighet svarar 1 procent av männen ja mot 29 procent av kvinnorna.
  • På frågan ”önskar du att du hade tagit ut mer föräldraledighet” svarar 43 procent av männen ja, det önskar jag.

PFM Research

  • Färre män (40 procent) än kvinnor (51 procent) oroar sig över att de ska kunna klara sig på sin pension.
  • 34 procent av männen anser att ekonomin är ett hinder för att komma igång att pensionsspara medan 49 procent av kvinnorna tycker det.
  • Fler manliga småföretagare, 29 procent, än kvinnliga, 21 procent, tror att de kommer jobba även när de gått i pension.
  • 37 procent av kvinnliga småföretagare tror att de kommer att umgås med barn och barnbarn när de går i pension jämfört med 23 procent av männen.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook