Debatt

”Stor glädje” – kampen mot rattfyllorna går vidare


”MHF – Motorförarnas Helnykterhetsförbund – uttrycker stor glädje över tonfallet i Trafikverkets nya utredning angående Nykterhetskontroller i hamnar”, säger säger MHF:s trafiksäkerhetschef Lars Olov Sjöström i ett opinionsinlägg.

Utredningen föreslår att kontrollstationerna (alkobommar) införs i 23 hamnar samt vid Öresundsbron. MHF är glada över detta, inte minst för trafikanternas skull, vars risk att träffa på en full bilförare nu minskar.

Utredningen har precis lämnats över till regeringen, och vi väntar på dess offentliggörande.

Redan i inledningen konstaterar utredaren:
Arbetet med uppdraget har varit såväl utmanande som utvecklande. Utmanande så till vida att den nya verksamheten, som ett införande av automatiserad nykterhetskontroll innebär, berör och påverkar väldigt många aktörer, såväl myndigheter som privata företag. Utvecklande så till vida att arbetet påvisat en än större potential för det tänkta verktyget än vad uppdraget efterfrågat. Trafikverket är övertygat om att ett rätt utformat verktyg och verksamhet med framgång även skulle kunna användas vid andra trafikintensiva platser såsom större parkeringsplatser, gränsövergångar, kontrollplatser efter väg etc.

MHF som har drivit pilotprojekten med automatiska nykterhetskontroller i hamnarna i Göteborg och Stockholm är övertygade om att det finns många användningsområden där sådana här anläggningar är utmärkta verktyg.

Det här kan vara det genombrott för trafiksäkerheten som vi så länge arbetat för. Det känns fint att utredaren tycks ha tagit saken – och våra erfarenheter – på stort allvar. Nu ser vi fram emot en fortsatt konstruktiv process.

MHF Motorförarnas Helnykterhetsförbund arbetar för att ingen ska dö av rattfylleri. Man har ca 15 000 medlemmar uppdelade i sju regioner och 200 lokalavdelningar. MHF tillhör de mest aktiva trafiksäkerhetsorganisationerna i landet.

Lars Olov Sjöström
MHF:s trafiksäkerhetschef

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook