Stora problem i Nässjö kommun – "Vi måste arbeta bort det" | Höglandsnytt
Nässjö

Stora problem i Nässjö kommun – ”Vi måste arbeta bort det”

Anställda inom Nässjö kommun har fått svara på en medarbetarenkät. Resultatet visar att de anställda är nöjdare i år jämfört med förra gången enkäten genomfördes men det finns stora problem.

Enkäten genomförs vartannat år. 2016 genomfördes den under perioden 1-28 februari. Undersökningen genomfördes som en webbenkät. Drygt tre av fyra medarbetare har besvarat enkäten. Medarbetarindexet ökat två procentenheter, från 62 till 64.
”Ett steg i rätt riktning”, anser kommundirektör Karl G Bartoll i ett uttalande.
Men det finns problem.
”Det finns revirgränser inom organisationen. De hämmar arbetet och självklart måste vi hitta sätt att försöka arbeta bort dessa. Som en följd av gränserna behöver vi även utveckla förmågan att samarbeta med varandra och dela med oss av kunskap. Vi behöver också bli bättre på att ge våra medarbetare möjlighet till kompetensutveckling och andra möjligheter att utvecklas inom sitt verksamhetsområde”, säger personalchefen Gunilla Strömqvist i sitt uttalande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook