Debatt

Storsatsning på äldre innebär inte bara pensioner

Det talas mycket om pensioner just nu. Men inte lika mycket om äldreomsorgen. Alliansen har, till skillnad från den tidigare socialdemokratiska regeringen, uppnått resultat.

Rekordstora riktade miljardtillskott har gått till kommuner och landsting för en bättre kvalitet inom äldreomsorgen. Ett investeringsstöd har vänt trenden med allt färre platser i särskilda boenden. Lagstiftning har ändrats för större valfrihet och bättre anhörigstöd inom äldreomsorgen.

 

Alliansens partiledare har nyligen presenterat en stor välfärdssatsning. För äldreomsorgen innebär det ytterligare en storsatsning. Insatserna under kommande mandatperiod kommer att fokusera på insatser inom följande fem områden:

 

1. En satsning för en sammanhållen vård och omsorg för äldre. De allra sköraste äldre personerna som ofta har flera sjukdomar måste få ett bättre omhändertagande. De mest sjuka äldres vård och omsorg står för cirka hälften kostnaderna trots att insatserna inte alltid är särskilt bra. Användandet av resurser måste effektiviseras, så att vården och omsorgen utgår från de äldres behov. Totalt uppgår satsningen till 3,75 miljarder kronor under kommande mandatperiod.

 

2. En fortsatt satsning på anpassade äldreboenden. Man ska inte behöva vara orolig för sitt boende när man blir gammal. Ambitionen är att ge äldre möjlighet att själva välja när det är dags att flytta till ett anpassat boende. Det statliga stödet för boendelösningar ska utvecklas. Man ska inte skilja på äldre par när den ene får ett större vårdbehov. Stimulansmedel ska gå till kommuner som erbjuder lösningar för äldre par som vill fortsätta att bo tillsammans. Sammanlagt avsätts 1,1 miljarder kronor och tillsammans med det tidigare beslutade investeringsstödet uppgår satsningen till 1,7 miljarder kronor.

 

3. Ett omsorgslyft för äldreomsorgens medarbetare ska genomföras. Medarbetarna i äldreomsorgen gör ett fantastiskt arbete och är nyckelpersoner för de äldres välbefinnande. Personalen ska ges möjlighet att ytterligare stärka sin kompetens och växa i sin yrkesroll. Möjlighet ska även finnas till ytterligare fördjupning inom fyra specialiserade områden,  såsom demens och psykiskt sjukdom eller måltid, kost och näring. Sammanlagt 1 miljard kronor avsätts under kommande fyra år.

 

4. Delaktighet, självbestämmande och valfrihet ska vara ledord i äldrepolitikens utveckling. Man ska få bestämma mer själv och kunna välja bland olika alternativ när man som äldre behöver mer vård eller nytt boende. Lagen om valfrihetssystem (LOV) trädde i kraft den 1 januari 2009. 175 kommuner har infört eller ska införa valfrihet i äldreomsorgen. Vi lägger nu fast en målsättning om att alla äldre i landet ska ha valfrihet i äldreomsorgen senast 2014, annars blir det obligatoriskt för kommunerna att införa valfrihetssystem. Även på hjälpmedelsområdet ska större möjligheter till valfrihet finnas.

 

5. En satsning på lokala värdighetsgarantier. En värdighetsgaranti ska fastställa vad äldreomsorgen ska uppfylla, till exempel rätten att få komma ut varje dag och att få välja mat. Vi vill nu genomföra en satsning som uppmuntrar fler kommuner att införa lokala värdighetsgarantier. Därtill vill vi öppna för kommuner att ge kompensation till äldre om åtagandena i garantin inte fullgörs. Detta som viktiga steg i arbetet med att stärka den äldres rättigheter. Sammanlagt avsätts 400 miljoner kronor till lokala värdighetsgarantier.

 

MARIA LARSSON (KD)

Äldre- och folkhälsominister

 

STEFAN ATTEFALL (KD)

Riksdagsledamot, Jönköping

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook