Ekonomi Jönköping

STORT BAKSLAG: fartkamerorna måste plockas bort – miljonförlust

Jönköpingsbaserade tillverkaren av bl a fartkameror, Sensys Gatso Group kommer omedelbart att avbryta sitt program för hastighetsövervakning på de mellanstatliga motorvägarna i delstaten Iowa i USA.

Beslutet kom under torsdagen efter att en tingsrätt i Polk County beslutat att det nu är Iowa transportstyrelse som bestämmer syfte och placering av hastighetskamerorna.

De årliga intäkterna till Sensys från detta program är 24,5 miljoner kr. Effekten på 2017 förväntas bli en minskning med 16,6 miljoner kr av de prognostiserade intäkterna.

Sensys Gatso Group driver både hastighets- och rödljusövervakningssystem på uppdrag från ett flertal städer i Iowa. Med detta domstolsbeslut kan inte städerna längre besluta om hastighetsövervakning på mellanstatliga vägar. Beslutet påverkar inte hastighets- och rödljusövervakning på lokala vägar.

Fallet kommer att överklagas i domstol inom de kommande sex månaderna, meddelar Sensysledningen under torsdagsförmiddagen.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook