Debatt

Strategi för framtidens arbetsmarknad

Regeringen tycks helt sakna en strategi för att offensivt möta framtidens arbetsmarknad och dess utmaningar. Detta stod klart när regeringen via statsministern presenterade sin regeringsförklaring.

Arbetslösheten beräknas ligga kvar på rekordhöga nivåer samtidigt som politiken allt mera fokuseras på åtgärder som delar Sverige.

 

Kostnaden för utvecklingen skall betalas av arbetslösa och sjuka. Målet är uppenbart i linje med de teorier som årets ekonomipristagare i ekonomi lyfter fram. Otrygga löntagare håller igen på löne- och anställningsvillkor.

 

Genom försämrade villkor i arbetslöshetsförsäkring och sjukförsäkring skall löntagarna vara återhållsamma med lönekrav och härigenom hålla nere lönebildningen.

 

Modellen känns igen från de länder som ligger långt efter den svenska utvecklingen och där den svenska arbetsmarknads och välfärdsmodellen är ett lysande exempel i en annars ganska mörk värld.

 

Regeringen tycka allt mera gå ifrån det vinnarkoncept som den Svenska modellen har utgjort och skulle kunna utgöra i en allt mera globaliserad värld.

 

Regeringen borde markerat på

– att utveckla den svenska modellen,

– ta krafttag mot arbetslösheten,

– tagit krafttag för utbildning inför mötet av en framtida arbetsmarknad

– förstärkt arbetsmiljöarbetet för att öka förutsättningarna att vanliga löntagare orkar jobba till pensionsådern,

– reformerat arbetslöshetsersättningen så att den skapar reell trygghet vid arbetslöshet

 

Listan kunde göras lång för att skapa en arbetsmarknad som står rustad inför framtidens utmaningar men regeringen väljer passivitet.

 

Fackliga utskottet inom Jönköpings läns Socialdemokratiska partidistrikt

GÖTE WAHLSTRÖM

Ordförande

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook