Småland

Sugklocka – barn dog vid förlossning


Hotande syrebrist. Barnet dog strax efter sin födelse. Sjukvårdsledningen vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan ett barn dött i samband med en förlossning.

Fosterövervakningen under förlossningen tydde på en viss påverkan på barnet men förlossningen gick framåt som önskat. Ett blodprov som togs sedan hjärtfrekvensen gått ned visade att barnet led av hotande syrebrist och beslut togs därför om att snabbt avsluta förlossningen med sugklocka.

”Barnet föddes svårt medtaget och avled senare”, säger chefläkare Gunhild Nordesjö Haglund, i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook