SVAR: Därför har kejsarsnitten ökat enormt | Höglandsnytt
Ydre

SVAR: Därför har kejsarsnitten ökat enormtAndelen kejsarsnitt har ökat stor och varierar stort mellan regioner i Sverige, visar ny statistik från Socialstyrelsen.

Andelen kejsarsnitt i Sverige ligger på dryga 17 procent 2015, en hög nivå jämfört med runt 5 procent i början av 1970-talet. Att det sker fler kejsarsnitt i dag beror bland annat på att kvinnorna som föder barn är äldre, har högre BMI och att majoriteten av flerbördsförlossningarna samt förlossningarna där barnet ligger i säte nu sker med kejsarsnitt.

Flest kejsarsnitt – både akuta och planerade – sker i Stockholms läns landsting, 21,8 procent. Lägst andel har Östergötland, 12,1 procent.
– Vissa landsting har arbetat för att minska de kejsarsnitt som går att undvika, och region Östergötland är ett av dem. Det kan vara viktigt för fler landsting och sjukhus att se över kejsarsnittsfrekvensen så att man undviker snitt i de fall det går, säger Olof Stephansson, sakkunnig vid Socialstyrelsen och förlossningsöverläkare vid Karolinska universitetssjukhuset, i ett pressmeddelande.

Övervikt och fetma fortsätter att öka bland kvinnor som skrivs in till mödravården. 2015 hade 25,4 procent övervikt och 13,6 procent fetma.
– Det är en oroväckande trend att kvinnornas BMI stiger. Särskilt syns det att fetman, då man har ett BMI över 30, går upp. Högt BMI ökar riskerna för modern och barnet under graviditet och förlossning, så den här utvecklingen är en av de största utmaningarna för vården, säger Olof Stephansson.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook