Debatt

Svar på Rebecca Lawenskölds (KDU) insändare

Vi skulle först och främst vilja påpeka att kampanjen ”Inga fler ursäkter!” inte alls är, som Rebecca Lawensköld (KDU) i sin insändare försöker få det att verka som, något sorts klagomål över huruvida medlemmar i Ung Vänster har jobb eller inte.

Ung vänsters ungdomar jobbar fullt så flitigt som andra ungdomar men skillnaden är att vi (till skillnad från kristdemokrater) vill förbättra våra, och alla andra ungdomars, arbetsvillkor. Detta har blivit en extra viktig kamp i dagsläget där varje ny arbetsmarknadsreform från vår högerregim innebär en allt otryggare ställning för oss på arbetsmarknaden.

Affischen hon tog upp i sin insändare är den del av en feministisk kampanj som bland annat tar upp tjejers otrygga ställning på arbetsmarknaden. Det är nämligen tjejer som tvingas ta de mest osäkra anställningarna. Rebecca Lawenskölds kompis Anna, som hon skriver är så nöjd med sin trygga anställning som vårdbiträde, måste vara ovanligt lyckligt lottad. Vårdsektorn är nämligen en av de sektorer som är allra värst när det gäller att osäkra anställningsformer. Visstidsanställningar och timvikariat är mer regel än undantag och så många som 60 procent jobbar deltid. Att Rebecca Lawensköld säger att hon pratar om verkligheten när hon drar upp ett exempel på en person som har haft turen att få en trygg heltidsanställning i en bransch där majoriteten inte får det, kan man bara kalla ett undantag. Vi i Ung Vänster bedömer inte verkligheten på ett så tunt underlag som en av våra vänners berättelser, vi ser till statistik som berättar hur situationen ser ut i allmänhet för svenska ungdomar. Vi ser den riktiga verkligheten.

Verkligheten är den att i Sverige idag så har hela 60 procent av alla arbetande kvinnor i åldern 16-24 år en otrygg anställning och motsvarande siffra för männen är 40 %. Detta ställer till enorma problem för dessa ungdomar och det är därför Ung Vänster kräver trygga jobb. Till exempel kan man inte teckna ett hyresavtal på en lägenhet om man inte har en fast anställning. Man kan inte heller planera sin framtid eftersom man inte vet hur stor inkomsten kommer att vara nästa månad eller om man kommer ha något jobb när 3-månadersvikariatet har tagit slut. De osäkra anställningarna hindrar alltså väldigt många ungdomar från att kunna ta steget att flytta hemifrån och från att kunna ha kontroll över sin egen ekonomi. Det hindrar ungdomar från att kunna påbörja sina egna vuxna liv. Är det verkligen okej att ha anställningsformer som orsakar sådana stora problem för ungdomar?

En annan viktig aspekt är att ny forskning från Umeå universitet visar att det är vanligare med psykiska besvär bland tillfälligt anställda än bland fast anställda. Psykisk ohälsa är idag ett enormt problem bland ungdomar (speciellt bland tjejer) som ofta börjar redan i högstadieåldern. Är det verkligen okej att ungdomar välkomnas till arbetslivet med anställningsformer som gör att deras problem har en stor risk att fortsätta även i vuxen ålder?

Kampanjen ”Inga fler ursäkter” är som sagt en feministisk kampanj som kräver ett slut på allt prat om jämställdhet som aldrig infrias. Vi i Ung Vänster vill att jämställdhet ska bli verklighet. Kampanjen tar förutom krav på trygga anställningar upp flera andra saker som tjejers ökade ohälsa i form av t.ex. oro, stress och ångest men också självskadebeteenden som självsvält. Detta mycket som resultat av att allt fler ungdomsmottagningar läggs ner, att skolsköterskor/kuratorer inte finns närvarande varje dag i skolan och de omöjliga skönhetsideal som finns. Kampanjen tar också upp tjejers ökade otrygghet både ute på stan och i hemmet. Det handlar om att tjejer tar omvägar på väg hem eller till bussen en sen kväll i rädsla för att bli utsatt för brott eller att man helt enkelt inte går ut alls om man vet att man måste ta sig hem själv. Vi undrar om Rebecca Lawensköld och KDU tycker att även att dessa problem bör lysas upp? Har KDU fler solskenshistorier med kompisar som inte alls haft några problem eller känt något hot under sin ungdom och som därför bekräftar att det inte i ”verkligheten” finns några problem?

Vi tackar Rebecca Lawensköld för hennes fina lista över några av den senaste tidens arbetsmarknadsreformer som har inneburit en bättre situation för arbetsgivare som vill kunna tjäna stora pengar på billig arbetskraft, som högern låter oss ungdomar vara. Hon ”glömde” däremot att nämna att det blivit mycket lättare att visstidsanställa. Sedan 2007 behöver man inte längre någon anledning till detta vilket naturligtvis har lett till att fler personer (särskilt unga kvinnor) idag har sådana otrygga jobb.

Det är helt sant att Sverige nu är inne i en högkonjunktur vilket borde leda till att fler ungdomar kan få jobb. Men ska vi acceptera att man får anställa på så dåliga villkor så att det orsakar problem för de arbetande ungdomarna eller ska vi kräva rätten till trygga jobb? För oss i Ung Vänster är unga människors välmående och rätt till att kunna planera sitt liv viktigare än lite extra vinst hos företagen. Ung Vänster kräver trygga jobb!

VANJA JOHANSSON JOSEF HELLMAN

Distriktsstyrelseledamöter Ung Vänster Jönköpings län

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook