Debatt

Svar till Annie Johansson ang kärnkraft

Annie Johansson C valde bort kärnkraftsmotståndet för M. Efter kärnkraftsolyckan i Japan, som vi ännu inte sett slutet av, försöker Centern nu desperat att skyla över det faktum att partiet har gått med på att det byggs ny kärnkraft i Sverige.

Annie Johansson låtsas som att den borgerliga överenskommelsen innebär att några nya kärnkraftverk inte kommer att byggas. Centern är ganska ensamt om den tolkningen. Det är väl känt att Folkpartiet och Moderaterna är varma anhängare av kärnkraft. Deras uppfattning är att regeringens energipolitik innebär att nya reaktorer kommer att kunna byggas som ersättning för de nuvarande och det är precis det som står i överenskommelsen. Det blir också märkligt när Annie Johansson skriver att det är viktigt med en blocköverskridande överenskommelse med Socialdemokraterna om energipolitiken. Det var Centern som bröt den överenskommelse vi hade och som innebar att vi tog ett gemensamt ansvar för att skapa stabila villkor för näringsliv och basindustri, för jobb och hållbar utveckling. Det var vår gemensamma syn på behovet av en omställning av energisystemet, från ett kärnkraftsberoende till förnyelsebar energiproduktion som gav energimarknaden och industrin långsiktiga förutsättningar att fatta beslut om viktiga investeringar.   Den stabiliteten är nu borta. Det är beklagligt. Sverige gynnas inte av en energipolitik som står och faller med ett par röster i riksdagen. Hushållen, industrin och energimarknaden behöver mer långsiktiga besked. Centern valde lojaliteten mot sina borgerliga vänner i regeringen framför en hållbar energipolitik. Den kärnkraftskramande Stureplanscentern fick partiets ledning att kapitulera istället för att stå upp för de moderna investering i långsiktigt hållbar energi som vi tidigare enats kring. Flera ledamöter i Centerns riksdagsgrupp var upprörda över Maud Olofssons beslut, liksom många gräsrötter ute i landet. Det är begripligt. Den borgerliga energiöverenskommelsen är ett svek mot de principer som Centern tidigare alltid har stått för.   En långsiktigt hållbar energipolitik kan inte bygga på att vi för lång tid framåt bygger oss fast i en energikälla som är potentiellt farlig och som innebär att avfall produceras som är farligt i hundratusen år. Om vi ska få en rejäl satsning på förnybar energi fungerar det inte att samtidigt sända signalen till energiindustrin att framtiden handlar om nya kärnkraftverk. De gigantiska investeringar som krävs för byggandet av nya kärnkraftreaktorer innebär att satsningar på den förnybara energin trängs ut. Det borde Annie Johansson och andra centerpartister fundera över.   CARINA HÄGG Riksdagsledamot S

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook