Debatt

Svar till Carina Strömbäck (V) i Vetlanda

För Carema Care är det självklart att verksamheter som läggs ut på entreprenad ska skötas i fortsatt dialog med er som företräder kommunen.

 Att kommunen gör noggranna uppföljningar är en del av detta, likaså att vi utvärderar kvalitén och nöjdheten hos kunder respektive medarbetare. Alltsedan Carema Care fick ansvaret för Kvarngården har vi haft täta samrådsmöten mellan oss och Vetlanda kommun.Insändaren skriver att vårdpersonalen får ta över sysslor som mat, tvätt och städning. Som vi ser det är dessa göromål del av den omsorg som man faktiskt också behöver. Jag tror att de flesta av oss vill se äldreboenden som i allt väsentligt liknar det man är van vid från tidigare i livet, med allt vad det innebär i form av matdofter och vardagssysslor.

Om maten kan sägas att vi har mycket goda erfarenheter av att det blir både bra näringsinnehåll och goda dofter när vi lagar maten färdig på plats i Vetlanda. Vi har ett särskilt kostråd på Kvarngården. Här följer vi kontinuerligt upp vad kunderna tycker om maten och kostrådets uppgift är att se hur vi kan göra de boende nöjda.

Vårt sätt att lägga upp omsorgsarbetet, liksom bemanningsfrågan, presenterades redan i vårt anbud som i sin tur ligger till grund för kommunens beslut i själva upphandlingen. Vi välkomnar att både politiker och tjänstemän kommer på besök, något som Vetlanda har formaliserat genom en speciell ”kontaktpolitiker” för verksamheten.

LARS-IVAN PETERSSONVerksamhetschef vid Kvarngården

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook