Debatt

Svar till Kjell-Egon Strand angående Norrgården

Bra Kjell-Egon för att du understryker att kvalitén är viktig inom äldreomsorgen. Du har helt rätt i att vi var där och lyssnade på områdeschefen angående hans önskemål om framtiden för Norrgården och demensvården.

Nu är det ju så, herr Strand, att bara för att man tar ett beslut om att bygga eller verka för ett skeende så är det inte säkert att man når fram till önskade resultat i allas ögon. Min motion är ett sätt att få ett stadgat dokument med en kvalitetsnorm som är hållbar i framtiden för att vi ska undvika dylika händelser, likt Carema, inom demensvården i Vetlanda.

Varje generation måste återerövra demokratin i sitt land även om det står i författningarna att landet vilar på demokratiska grunder med yttrandefrihet. Stöld är en ful sak, bäste Strand, men att säkerställa en god förhoppning är en annan sak.

Med min motion får du och Vård och Omsorgspolitikerna svårare för att försämra den goda omvårdnaden för våra gamla i Vetlanda som de har rätt till.

LARS-OLOF REINFELDT (MP)Vetlanda

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook