Debatt

Svar till L-O Reinfeldt (MP) om Demenscentrum

Som du säkert minns så tog Vård och omsorgsNämnden (VON) ett enhälligt beslut att Norrgården skall omvandlas till ett demenscentrum. Du var ju ersättare i VON på den tiden.

Du var ju också med när VON höll sammanträde på Norrgården och områdeschefen visade oss hur han ville ha det, och du uttryckte din stora tillfredsställelse över detta. Jag minns, för jag var också med.

Sedan gick du hem och skrev en motion till kommunfullmäktige om att inrätta ett demenscentrum på Norrgården. Ett kraftfullt agerande för att öppna en dörr som du redan varit med om att öppna. Eller ett slag i luften. Men sanningen är att du ville stjäla ett tjänstemannaförslag som alla partier ställt sig bakom, och på det sättet få några pluspoäng inför valet 2010, med alla möjligheter som det kunde innebära. Har man inga egna idéer får man stjäla andras och tro att man blir stor av det.

Nu försöker du motivera din motion med att demenscentrum inta bara skall vara ett hus där man förvarar våra äldre. Alltså att det skall hålla en hög kvalitet. Det handlar inte din motion om, men där är du åter ute och stjäl. Norrgårdens områdeschef talade mycket om kvalitet när nämnden var där, och du var ju mycket nöjd med det. Alltså är du återigen ute och knycker idéer och försöker göra det till dina.

Ett antal missförhållanden har uppdagats i privata äldreboenden, och nu försöker du motivera din motion med detta. Men din motion skrevs långt innan detta uppdagades, så där har du också fel.

Det är inte fel att instämma i goda idéer. Men att stjäla och hävda äganderätten är stöld. Bevare mig väl för sådana politiker.

KJELL-EGON STRANDH (C)1:e v ordf VONVetlanda

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook