Svårt att bygga skola men Vetlanda har råd med konsulter och kommunalråd | Höglandsnytt
Debatt

Svårt att bygga skola men Vetlanda har råd med konsulter och kommunalråd


”Det är ytterst olyckligt att fatta beslut när det gäller Mogärdeskolan innan utredningen om renovering kontra nybygge är klar. Detta är en stor fråga och förtjänar att hanteras därefter”, skriver lokalpolitikerna Carina Strömbäck (v), Anita Fagerholm (v) i ett inlägg på Höglandsnytt Debatt.
[adrotate banner=”27″]

Ett av argumenten som de som förordar renovering har är att det blir mindre över till verksamheten vid nybygge. Det hade varit på sin plats att tänka i de banorna när man inrättade 3 kommunalråd eller när man drog igång det kostsamma arbetet med ny logga, som nu förövrigt ligger på is eftersom det inte var förankrat och dessutom ochså kostar x antal kronor att genomföra.

Större återhållsamhet vid anlitandet av konsulter hade ochså varit önskvärt. Nu senast 240 000 till en fastighetsutredning. Om man skulle gå vidare i linje med vad konsulten kommit fram till i utredningen skulle ett genomförande kosta kommunen minst 3-4 miljoner!! Man häpnar. När skulle vi få råd med det? När det nu är så svårt att satsa på skolbygge.

Vår inställning är: Gör i rätt ordning. Invänta utredningen om Mogärdeskolan för att få ett fullgott underlag för att kunna fatta ett klokt beslut.

Carina Strömbäck, Anita Fagerholm, vänsterpartiet i Vetlanda

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

One Comment

  1. De två vänsterpartisterna Strömbäck och Fagerholm ondgör sig över kommunstyrelsens kloka beslut att renovera Mogärdeskolan istället för att bygga nytt. De vill invänta en utredning men saäken är den att det inte behövs någon större utredning när det gäller detta projekt. Det går utmärkt att göra en enklare överslagskalkyl för att visa att ett nybygge kommer att påverka undervisningen negativt.

    Oavsett hur kommunen vänder och vrider på slantarna så räcker de inte till ett nybygge. Det är detta som legat till grund för detta kloka beslut men det vill inte Strömbäck och Fagerholm ty de tror att pengarna kommer från himlen. En möjlighet för att få loss kapital till ett nybygge vore att sälja bostadsbolaget. Det skulle innebära ett mycket bra kapitaltillskott och sannolikt blir det mera pengar över till såväl skola som vård och omsorg. Det vore interssant att höra Strömbäck och Fagerholms syn på denna möjlighet för att få fram kapital till ett nybygge av Mogärdeskolan.

    När det gäller kommunledningens iver att anlita konsulter så går det till viss del att hålla med Strömbäck och Fagerholm. Så länge kommunledningsförvaltningen envisas med att behålla sin höga personalkostnad är det inte motiverat att anlita konsulter i den omfattning som sker. Däremot skulle det mycket väl fungara att anlita fler konsulter under förutsättning att förvaltningen gör en ordentlig omorganisation och minskat ned rejält på personalstyrkan genom att bland annat avskeda alla så kallade strateger. Vi behöver varken kommunstrateger, kommunikationsstrateger eller IT-strateger i vår kommun.

Kommentarer avstängda