Svårt cancersjuk man fick fel medicin – blev bara värre | Höglandsnytt
Hultsfred Småland Vimmerby

Svårt cancersjuk man fick fel medicin – blev bara värre

Chefsläkare Gunhild Nordesjö Haglund vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria efter felaktig läkemedelsbehandling.

Fallet gäller en 74-årig man med spridd cancer. I samband med en planerad kontroll konstaterades att cancern växt. När ny behandling planerades misstolkades ett tidigare provsvar vilket ledde till att mannen erhöll behandling med antikroppar kombinerat med cellgifter istället för enbart cellgifter.

Misstaget upptäcktes när patienten sökte vård på grund av biverkningar till behandlingen. Antikroppsbehandlingen avslutades direkt.

”Det kan inte uteslutas att antikroppsbehandlingen förvärrat cellgifternas biverkningar”, säger Gunhild Nordesjö Haglund i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook