Småland Vimmerby

SVÅRT HJÄRNSKADAD – 50-åring fick fel medicin rakt in i blodet


Ett misstag som hade kunnat bli ödesdigert.

Chefläkare Anna Michaëlsson vid Västerviks sjukhus har gjort en anmälan enligt lex Maria efter felaktig hantering av ett läkemedel.

Fallet gäller en patient i 50-årsåldern med svår, förvärvad hjärnskada som vårdades på sjukhus med anledning av en infektion. Händelsen anmäls till IVO eftersom den kunnat leda till en allvarlig vårdskada.

”Patienten har en infart till magsäcken för näring men också medicinering. En sjuksköterskestudent missade dock detta och gav läkemedlet patienten skulle ha direkt in i blodomloppet. Misstaget upptäcktes genast och Giftinformationscentralen kontaktades. Patienten drabbades inte av några men av händelsen”, kommunicerar Michaëlsson i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook