Höglandet Jönköping

Svårt skadad skickades hem från sjukhuset – hittades medvetslösEn person hittades medvetslös i sitt hem av hemtjänsten och måste vårdas på Höglandssjukhuset efter att läkare på Ryhov skickat hem personen trots tecken på allvarliga skador.

Patient med dåligt allmäntillstånd, förvirring och uttorkning borde lagts in för vård vid första vårdtillfället, konstaterar sjukhusledningen i sin utredning av fallet som nu ska granskas av Inspektionen för vård och omsorg och som har anmälts enligt lex Maria.

Anmälan gäller en patient som fördes till psykiatriska intensivvårdsavdelningen med vårdintyg på grund av dåligt allmäntillstånd och förvirring. Vårdintyget underkändes och patienten fick återvända hem, trots mycket lågt blodtryck och uttorkning. Dagen efter fann hemtjänstpersonalen patienten okontaktbar i sin rullstol. Patienten lades in på medicinkliniken vid Höglandssjukhuset och vårdades där för uttorkning, blodbrist, njursvikt och infektion.

”Länssjukhuset Ryhovs utredning visar att patienten vid första vårdtillfället skulle lagts in för vård på medicinkliniken. För att hindra liknande händelser, kommer psykiatriska kliniken att utbilda alla läkare i en systematisk metod för att upptäcka allvarlig kroppslig sjukdom”, säger Peter Blomstrand, chefläkare och ansvarig för lex Maria, i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook