Debatt Ekonomi Höglandet Jönköping Jönköpings län

SVEKET – Ny skatt slår stenhårt mot Höglandet


”Kilometerskatten slår stenhårt mot Jönköpings län”, skriver Jönköpingspolitikern och riksdagsledamoten Mats Green (m) i ett inlägg på Höglandsnytt Debatt.

Förra veckan meddelade S och Mp att de går vidare med förslaget om att införa en kilometerskatt för tung trafik. Det är en skatt på avstånd som missgynnar jobb och tillväxt i hela vårt avlånga land. Särskilt hårt slår den mot logistiklänet Jönköping. S och MP har hittills höjt skatterna med 40 miljarder och att införa ytterligare en skatt försvagar svensk konkurrenskraft.

Moderaterna vill använda ny teknik för att säkerställa att lagar och regler följs inom åkerinäringen och därmed pressa tillbaka den illegala konkurrensen. Att införa krav på GPS-mottagare i varje lastbil gör det möjligt för mer kontroll utan att samtidigt höja skatten på transporter.

Vi oroas också av att regeringens kilometerskatt inte innehåller någon skatteväxling, vilket innebär att avgiften kommer att läggas ovanpå redan befintliga skatter. Sverige har redan en av Europas högsta dieselskatter och vi har helt enkelt inte råd att försvaga vår konkurrenskraft på det här sättet.

Transporter på väg har, i likhet med hela transportsektorn, ett ansvar för att minska utsläppen för att vi ska nå våra utsläppsmål. Men då måste fokus vara på att bekämpa utsläppen och hur vi kan ställa om till mer miljövänliga drivmedel. Omställningen mot ett klimatneutralt samhälle är beroende av biodrivmedel från skogen och vi vill uppmuntra till en ökad inblandning av biodrivmedel. Paradoxalt nog hör skogs- och trähusindustrin i Jönköpings län till de som drabbas hårdast av en kilometerskatt. Ett väl fungerande klimatarbete bygger på ny teknik och åtgärder som tar verkligheten på allvar.

Problemen kring den olagliga konkurrensen och vikten av en hållbar godstrafik behöver tas på största allvar. Men lösningen är inte en ny kilometerskatt som leder till dyrare transporter. Om hela Sverige  ska leva och växa så kan man inte sätta krokben för vägtransporter som många gånger är det enda alternativet. Att S och Mp är oförmögna att se Sverige utanför de stora städerna är inget annat än ett tydligt svek.

 

Mats Green (M)

Riksdagsledamot

Jönköpings län

 

Jessica Rosencrantz (M)

Trafikpolitisk talesperson

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook