Svensk skog måste röjas – nu växer den igen | Höglandsnytt
Nyheter

Svensk skog måste röjas – nu växer den igen

Den svenska skogen har sedan mitten av 90-talet sakta men säkert vuxit igen. Behovet av röjning är nu större än någonsin och måste åtgärdas för att undvika en ny Gudrunkatastrof, enligt Jonas Bergquist på Skogsvårdsstyrelsen.

Normalt ska det finnas 500 000 hektar skog som bör röjas, i dag är den siffran tre gånger så stor. Det motsvarar 1,5 gånger Skånes yta.

I budgeten för 2012 vill regeringen satsa 20 miljoner årligen till 2015 för fler jobb i skogen. Pengarna ska användas till att stärka innovationskraften, kompetenshöjningar, rådgivning och ett hållbart brukande.

Enligt Jonas Bergquist finns det flera orsaker till att skogen inte sköts bättre. Dels är skogsägarna inte längre tvingade, enligt den lag som försvann i början på 90-talet, att röja skogen,

Dels skjuter många skogsägare på röjningen när pengarna måste användas till annat eller så har man helt enkelt inte tid att ta hand om skogen.

Det problemet säger Kjell Sandahl, mjölkbonde i Nye utanför Vetlanda, att han har. Det är först i sommar som han röjt en granplantering som borde ha varit röjd för flera år sedan.

Han säger till Radio Kalmar att informationen om behovet av röjning måste bli bättre, men framförallt vill han ha tillbaka lagen som tvingar skogsägare att röja i tid.

Då landsbygdsminister Eskil Erlandsson för en månad sedan presenterade en handlingsplan för visionen Skogsriket – med värden för världen, talade han inte om ta tillbaka den tvingande lagen.

Handlingsplanen går i stället ut på att skapa flera jobb i hela landet med skogen som bas. Regeringen ser en stor potential i skogen och alla dess värden, där mer än halva Sveriges yta täcks av skog och skogsnäringen sysselsätter mer än 100 000 personer.

Skogen ger bränsle, papper, möbler, bostäder, förpackningar och mycket annat. Den är vår största exportnäring med 128 miljarder i exportvärde, säger han.

Dessutom ger skogen rekreation, upplevelser och livsnödvändiga ekosystemtjänster och därutöver vilt, bär och svamp.

Eskil Erlandsson säger sig nu vara glad för att regeringen satsar 80 miljoner på hans plan om Skogsriket.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook