Ekonomi Eksjö Höglandet

Eksjöanställdas slavlöner – nu tar facket upp kampen

Deras jobb är att försvara landet och dö om så krävs men kan du tänka dig vilken lägstalön de har?  Officersförbundet kämpar nu för att få upp lägstalönen från 18 000 kr i månaden.

Officersförbundet har nu beslutat om inriktningen för de kommande tre åren. De viktigaste uppgifterna blir att kämpa för den svenska modellens fortlevnad och att fortsatt driva frågan om höjda lägstalöner för soldater, sjömän och officerare.

Officersförbundet har genomfört årets förbundsmöte. Förutom att färdriktningen för den kommande mandatperioden har en ny styrelse valts. Ordförande Lars Fresker blev omvald till att fortsätta leda förbundet.

Utöver de klassiskt fackliga frågorna bedömer den nya styrelsen att frågan om lägstalöner för soldater, sjömän och officerare kommer fortsatt att stå i fokus för Officersförbundets arbete framöver.

Försvarsmakten gick i veckan ut med att de höjer lägstalönen för soldater, sjömän och gruppbefäl vid årsskiftet – från dagens 18 000 kronor till 19 000 kronor.

–  Det är inte tillräckligt och Officersförbundet står fortfarande fast vid våra tidigare krav på högre lägstalöner. Vi kommer inte att nöja oss med 19 000 kronor som lägstalön. Vårt yrkande på 20 500 kronor för soldater, sjömän och gruppbefäl kvarstår även i de fortsatta förhandlingarna med Försvarsmakten. För officerare yrkar Officersförbundet att lägstalönen skall vara 25 000 kronor. Officersförbundet vill återigen påminna om att personalförsörjningen är avgörande för Sveriges framtida försvarsförmåga, säger Lars Fresker i ett pressmeddelande.

 

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook