Svensson vill Du gå tillbaka till den tid då Sverige styrdes av enväldiga kungar? | Höglandsnytt
Debatt

Svensson vill Du gå tillbaka till den tid då Sverige styrdes av enväldiga kungar?

En gång i tiden (för ca 200 år sedan) styrdes Sverige av enväldiga kungar. De brydde sig inte det minsta om vad folket tänkte och ville. De förödde landet med krig och levde själva i ett överflöd medan folket svalt och decimerades pga av deras krig. De omgav sig med med adeln som genom att dessa stöttade envåldshärskaren kunde leva i ett överflöd som betalades av det fattiga och svältande folket.

Så småningom störtades dessa envåldshärskare av kvinnor och män som ansåg att folket måste vara med och bestämma landets utveckling och framtid.

Men först i början av nittonhundratalet slöt så många människor upp kring demokratin (folkstyre) att folket började få reéll makt. Det fanns dock fortfarande många (de rika och besuttna – högern, vår tids moderater) som hela tiden försökte förhindra att folket skulle få vara med och bestämma. Då föddes något som hette arbetarrörelsen vilken utmynnade i två idérörelser. En politisk – socialdemokratiska partiet och en facklig – den samlade fackföreningsrörelsen. De är sprungna ur det arbetande folket. De och deras ledare (många av dessa var även beredda att gå i fängelse för sina ideér) fick kämpa hårt innan de nådde regeringsmakten, men också blev en maktfaktor på arbetsmarknaden. Den kamp de startade gällde demokrati,frihet, jämlikhet och broderskap. När de så småningom nått regeringsmakten startade de ett reformprogram som ledde till välfärdsstaten kallad Folkhemmet (som beundrats i hela världen) Men märk väl, alla reformprogram bekämpades av högern (dagens moderater). Arbetstidsförkortning, semester, sjuk- och arbetslöshetsersättning, pension (ATP), kollektivavtal, arbetsrätts- och arbetsmiljölagstiftning etc är sådant som bär arbetarrörelsens signum. Denna framgångssaga fortsatte tom fram till Olof Palmes regeringstid. Något årtionde senare lurades svenska folket in i EU. I detta lurendrejeri deltog också socialdemokraterna som då till stora delar lämnat arbetarrörelsens ideér och visioner. I stället har man helt anammat EU- politikernas politiska ideér som innebär en återgång för medborgare, arbetare och löntagare till tiden före arbetarrörelsens födelse. Så det vi nu ser är en tillbakagång till ett slags ”envälde”. Detta ”envälde” utgår i första hand från EU-s icke folkvalda ”regering”, och består av Europas mest reaktionära politiker vilka motsvarar just dem som under 1900-talets första hälft försökte hindra alla de framsteg arbetarrörelsen kämpade för och genomförde.

Problemet är att dagens socialdemokrater och i viss mån också fackföreningsrörelsen av i dag inte tar avstånd från högerns rekationära politik och avdemokratiseringen av Europa.

Det Du nu ser av krisen i EU-unionen är skapad av politikerna och byråkraterna där, men med stöd av bland annat de svenska politikerna i m, fp, c, kd och sap. De är ansvariga för EU.s kris genom införandet av EMU, nytt valutasystem (Euron) och reglerna för den ekonomiska politiken i EU. Visst har finansmarknade del i krisen men främst faller ansvaret på Europas politiker såväl i EU som i de anslutna länderna bl a Sverige. Nu försöker man skylla hela krisen på lilla Grekland som inte är en procent av unionens ekonomi. Detta för att rädda sitt eget skinn. Men av ren prestige kommer de att köra EU i botten om vi inte revolterar.

I dag stiftar EU 80 procent av våra lagar. De vill också styra vår budget och offentliga sektor. Den politik som förs i EU i dag och kommer att föras på grund av den ideologi som styr EU, kommer en dag att dra med Sverige i fallet. Den dagen är inte särskilt avlägsen om vi inte frigör oss från banden till EU.

Återupprättar demokratin och låter svenska folket själva forma vårt lands framtid. Då kan vi inte gå till valurnorna och lägga vår röst på de av dagens partier som inte tar avstånd från EU.

Med andra ord. Vi måste frigöra oss från EU.s ”envälde” om vi inte återigen skall förlora såväl demokratin som friheten och bli ett nytt fattigsverige.

I svenskan finns ett ord idioti. Det kan översättas med galenskap, dumhet etc. Det är denna idioti i förening med extremt människoförakt som i dag styr EU.

Forna envåldshärskare störtades när budskapen om frihet, jämlikhet och broderskap nått det arbetande folket. Det är nu tid att starta samma kamprörelser och störta dagens tyranner. Som forna tiders envåldshärskare lever de i lyx och överflöd liksom det ”hov” de samlat kring sig. Detta gör de medan ett nytt proletariat utvecklas i unionen och ca 30 miljoner är arbetslösa och miljontals svälter. Om detta inte skall få fortsätta kräver det handling av dig Svensson.

Olle Ljungbeck, Gävle

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

2 Comments

  1. Du fantiserar. Hur skulle det vara om Du ställde frågorna om demokrati, frihet, jämställdhet, hedersvåld, manligt våld, till kvinnorna i de stater Du hyllar. Kvinnorna är mer än hälften av befolkningen. Det gäller att inte blunda utan se med öppna ögon. Du skiljer inte på de högavlönade västerlänningar som är där en kort tid och folket som vistas där jämt. Kom sen inte dragande med kommunistspöket. Jag har aldrig varit kommunist men alltid i motsats till dig – demokrat. Det är billiga argument som sådana som du tar till när argumenten tryter.
    Olle Ljungbeck

  2. Ska man ta inlägget seriöst borde historiebeskrivningen var desamma. Men antar att det är ett ironiskt inlägg…

Kommentarer avstängda