Debatt Nyheter Opinion

”Sverige är numera en skendemokrati”

Svenska politiker missar aldrig ett tillfälle att för andra staters representanter betona att de måste demokratisera sina länder. Detta gör de samtidigt som de är på väg att avskaffa demokratin i vårt land, Sverige. Det verkar som att de aldrig reflekterar över vad demokrati står för utan bara helt slentrianmässigt upprepar samma sak om och om igen som en papegoja. Alltså helt utan tanke.

Flera länder i Europa är mer demokratiska än Sverige. I Irland måste regeringen utlysa folkomröstning om man skall träffa internationella bindande avtal. Konstitutionen (grundlagen) kan inte ändras utan folkomröstning. Det mest demokratiska landet i Europa är onekligen Schweiz. Där räcker det med att samla ihop ett hundra tusen namnunderskrifter för att tvinga fram en folkomröstning.
När man som medborgare för politiker påtalar hur vissa beslut i riksdagen tagits över folkets huvuden blir svaret för det mesta att Sverige är en representativ demokrati. Därmed påstår sig politikerna ha handlat enligt grundlagen. Men de har fel. Det är kanske inte underligt att de svarar så, därför att vi aldrig haft så okunniga politiker som efter l980-talet. Men det är inte bara okunnighet utan ett förakt för folket. Samma förakt som vi ser hos diktatorerna i dagens diktaturer eller i det forna Sovjetunionen. Studerar man grundlagen och förarbetena till denna skall man finna att de har helt fel. Man kan säga att fram till 1980-talet höll politikerna sig ganska väl till vad grundlagen säger. Men därefter har de i stort sett avskaffat demokratin.
Efter EU-inträdet bröt man så flagrant mot vår grundlag (2002) att det närmast måste betraktas som en statskupp. Detta gjorde man för att utan att höra folket kunna överföra mer makt till EU.
I stort sett alla avtal som träffats med EU – bl a Amsterdam-, Schengen-Maastrichtavtalen och Lissabonfördraget etc har tagits i strid med grundlagen. I dagarna skriver man också under d s k finanspaktsavtalet. Även detta helt i strid mot grundlagen. Det senare kommer om vi går med i Euron innebära att EU helt styr vår budget inklusive den offentliga sektorn.
Beslutas efter valet
En statsvetarprofessor uttalade sig nyligen om detta genom att säga. ”ETT LAND, ÄR EN DEMOKRATI, ENDAST OM LANDETS BUDGET UTFORMAS OCH BESLUTAS
AV LANDETS RIKSDAG, UTAN INBLANDNING, FRÅN ANNAT HÅLL”.
Kvar av den svenska demokratin i dag är bara rätten att gå och rösta vart fjärde år.
Då Sverige verkligen var en demokrati för ca 35 år sedan informerades väljarna före val om de stora och viktiga frågorna. De hade därmed en möjlighet att rösta på det parti som stod dem politiskt närmast den fråga det gällde. I dag går partierna inte ut med dessa frågor till medborgarna före valet utan när valet är över beslutas de och därefter tillkännages de för folket utan att medborgarna kan påverka.
När de fem politiska partierna, m, s, c, fp och kd godkände Lissabonfördraget av-skaffade de demokratin. Lissabonfördraget – EU.s Grundlag – är överordnad Sveriges grundlag och innebär att man i princip införde enpartistaten. En grundlag får inte innehålla politik utan enbart ange de formella ramarna för hur ett land eller union styrs, som t ex hur val skall gå till, rösträttsålder etc. Lissabonfördraget anger emellertid vilken politik som får bedrivas inom unionen och dess stater. Därmed slås ju vissa partier (ideologer) ut.
I en demokrati skall ett eller flera partier oavsett ideologi – höger, vänster, liberal, socialistisk etc – kunna bilda regering och föra den politik de gick till val på om de i fria val vunnit majoritet för denna. Detta omöjliggör Lissabonfördraget. Därför är det inte demokratiskt och vi Svenskar lever inte längre i en demokrati. Den har m, s, c, fp och kd avskaffat.
Kvar finns tre partier som är emot Lissabonfördraget och sagt nej till Finanspakten.
Så Svensson, vill Du återupprätta demokratin då kan inte de fem först nämnda bli ett alternativ. I varje fall inte om Du vill att dina barn och barnbarn skall leva i ett fritt land där de tillsammans med övriga svenska medborgare fritt kan forma det samhälle de eftersträvar.

Olle Ljungbeck

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

One Comment

Kommentarer avstängda