"Sverige har gått vilse – han behövs nu" | Höglandsnytt
Debatt

”Sverige har gått vilse – han behövs nu”

”När Socialdemokraternas ordförande Kari Parman bjöd in Dogge Doggelito till Gnosjö för att tala på 1:a maj var intresset stort och Bäckadasparken besöktes av drygt 150 åhörare”, berättar Parman i ett referat.

”Varm korv med bröd och kaffe med kaka serverades till besökarna. Kari Parman höll ett kort inledningsanförande och tackade alla medarbetare och sympatisörer för en lyckad valrörelse som gjort ett regeringsskifte möjlig. Han fördömde den moderat ledda misskötseln av kommun och konstaterade att allt fler i kommunen kommit till insikt om att den gamla maktstrukturen som vidmakthålls med stöd av en brokig samling småpartier måste upphöra. Med orden ”men kampen går vidare och det är viktigt att vi inte slappnar av utan fortsätter med siktet inställt på nästa val” lämnade han över och hälsade huvudtalaren Dogge Doggelito välkommen.
Med orden ”Var är Olof Palme? Han behövs nu!” Inledde Dogge Doggelito sitt tal i Gnosjö på arbetarnas internationella högtidsdag.
Dogge talade om ett Sverige som gått vilse. Han undrade om vad Olof Palme skulle ha sagt om att det idag sitter rasister i Sveriges riksdag och att vi i Sverige idag har politiker som ger sig ut för att slås med järnrör på gatorna. ”Förr sade man att det man sparar in på barn får man sedan bygga fängelser för.” En sanning som Dogge påminde oss om nu när rasism, arbetslöshet, bostadsbrist, droger och kriminalitet blivit en del av vardagen och de styrande i vårt samhälle saknar visioner för en bättre framtid och barn och ungdomar upplever hopplöshet. Han hoppades dock att rasismen inte hade någon framtid i Sverige utan skulle självdö nu när alla vi som bor i Sverige har minst en granne med rötterna i ett annat land.
Dogge påminde också åhörarna om hur omvärlden förut såg Sverige som ett föredöme och hur viktigt det är att Sverige återtar sin roll i världen liksom att det är dags att putsa upp ordet solidaritet och att Sverige måste åter bli ett land som är rättvist, ett land som är bra för all att leva i.
Även riksdagsmannen Thomas Strand från Vaggeryd talade vid 1:a maj firandet i Gnosjö. Thomas lyfte upp de internationella frågorna i sitt tal och påminde om vikten av fattigdomsbekämpning i vår omvärld. Och nödvändigheten av katastrofhjälp ex. I spåren på jordbävningen i Nepal.”

Kari Parman (s)
Gnosjö

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook