SVERIGE KAN BÄTTRE! | Höglandsnytt
Debatt

SVERIGE KAN BÄTTRE!

Sverige kan bättre. Vi ska rusta oss för morgondagen. Ett framtida Sverige där girighet bytts ut till solidaritet, där människors frihet är möjlig tack vare en politik som leder till ökad jämlikhet och jämställdhet, kunskap och kreativitet.

Några exempel på vad vi Socialdemokrater i Jönköpings län ser behov av:

Investera i Infrastruktur för en bättre miljö och för en enklare pendling. Detta blir samhällsekonomiskt lönsamt.

Jönköpings län är navet i det svenska transportsystemet. Här strålar riksvägar, europaväg och järnvägar samman i knutpunkter. Samtidigt finns det ett stort behov av nyinvesteringar i infrastrukturen. Allt för att människor och gods ska kunna resa smidigt, snabbt och trafiksäkert.

En elektrifiering av länets järnvägsnät är nödvändigt liksom fjärrblockering. Upprustning krävs av södra stambanan. Getingmidjan i Jönköping måste byggas ut till dubbelspår och förbigångspår måste byggas på flera platser i länet. Riksväg 40 måste byggas ut till motorväg, samtidigt som de större riksvägarna i länet måste läggas utanför samhällena för att både höja hastigheten och öka trafiksäkerheten. För omlastning av gods är effektiva kombiterminaler viktigt.

Investera i utbildning för att människor ska kunna växa och därmed göra egna fria val. Utbildning ger fler jobb och bättre lönsamhet.

Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och konkurrenskraft, men också till människors frihet att forma sina egna liv. För att företag och organisationer ska kunna utvecklas och växa måste de kunna rekrytera personal med rätt kompetens. Därför föreslår vi i Riksdagen stora investeringar i utbildning. Detta innebär bland annat 500 fler studieplatser på Högskolan i Jönköping. Det är en skarp kontrast till regeringens minskande ambitioner och ransonering av högre utbildning. Regeringen lägger en våt filt över länets regionala utveckling.

Investera i vuxna för barnens skull. Fattigdom skall utplånas och krafttag måste tas mot den ökande arbetslösheten.

För att värna barns rätt och förbättra barns uppväxtvillkor krävs tydliga mål, lagförändringar och uppföljning. Vi socialdemokrater vet att den allra viktigaste åtgärden för att komma tillrätta med barnfattigdomen är att driva en aktiv arbetsmarknadspolitik. Även Jönköpings län går mot en ökad arbetslöshet under 2012. Vi ser redan nu att varsel läggs på ett antal av länets arbetsplatser och vi vet att detta framförallt slår hårt mot länets barn.

Vår generella välfärd är avgörande för att utplåna barnfattigdomen. Skillnader kan göras mindre och hinder överbryggas med trygga försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet. Alla som vill ska också ha rätt att arbeta heltid därför är en trygg barnomsorg även på obekväm arbetstid en förutsättning för att människor ska kunna ta jobb. Det är mycket viktigt att se till att kommunerna inte tvingas skära ner på skolan, förskolan och stödet till fritidsaktiviteterna.

Investera i kultur och stärk arbetet med nya näringar.

För att vårt län ska ha en fortsatt god utveckling, är det viktigt med regionalpolitiska insatser också på kultur och turism. Kulturen är viktigare än någonsin för att ge oss nya perspektiv, inspiration, vägledning och inte minst värderingar. Satsningar på dessa områden ger en god utveckling och ökar vår attraktionskraft samt skapar ett dynamiskt samhälle som ger fler arbetstillfällen.

Vi Socialdemokrater tror på en framtid. Sverige behöver en kraftfull politik som bygger på värderingen om alla människors lika värde, en politik med god ekonomisk hushållning. Den svenska modellen med en generell välfärd som innehåller kvalitet och utveckling inom äldre- och handikappomsorg, skola, sjukvård, har byggts upp under många år. Pågående rasering gör oss mycket oroliga inför framtiden. Skattepengar avsedda för välfärd skall gå till välfärd och inte vinstutdelning. Vi Socialdemokrater tänker fortsätta kampen! Sverige kan bättre.

Socialdemokraterna i Jönköpings län

Distriktsstyrelsen genom

ULLA GRADEEN,VärnamoELIN LAGERQVIST, JönköpingTHOMAS STRAND, VaggerydHELENE PETERSSON. Stockaryd JARL KARLSSON, Habo

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook