Debatt Höglandet Sävsjö

SYND – inget beslut om att stoppa religiösa friskolor

Liberalernas landsmöte fattade under helgen beslut om att inte tillåta nya religiösa friskolor, samt att kontrollen av de befintliga ska skärpas. Samtidigt röstades förslaget om att stoppa alla religiösa friskolor ned. Det beklagar förbundet Humanisternas ordförande Christer Sturmark i ett opinionsinlägg.

Det finns ett viktigt momentum i frågan om religiösa friskolor nu. Det hade varit bra om Liberalerna hade fattat ett tydligare beslut om att samma regler ska gälla för friskolor och kommunala skolor: hela skoldagen ska vara fri från konfessionella inslag. Vi hoppas nu att det ändå ska finnas förutsättningar för att komma överens mellan de partier som ändå ser tydliga problem med dagens ordning, säger Christer Sturmark.

Skolan är till för eleverna, inte för trossamfund eller någon annan som vill utöva ensidig religiös eller annan påverkan på dem. Elever har också rätt att själva – utan påtryckningar från skolan – söka, välja eller välja bort livsåskådning. Dagens system kränker elevernas religionsfrihet. Det är oacceptabelt. Vi kommer att pressa samtliga partier inför valet om hur de ser på det faktum att staten tillåter ensidig religiös påverkan på elever som omfattas av skolplikten. Det finns ett starkt stöd bland samtliga politiska partiers väljare för att säga nej till ensidig religiös påverkan i skolan, säger Sturmark.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook