Debatt Opinion

Tålamodet och förtroendet sviktar

Ett väl utvecklat ledarskap som har utbredd kommunikation som viktigt medel i styrprocesser och högt uppsatt på agendan – får förtroende och blir mindre utsatt för drev från medier och allmänheten. Våra lokalredaktioner slussar ”missnöje” och frågor i såväl vår lokala papperstidning som nätupplaga – flödet har ökat betänkligt – därför kan fråga ställas vad beror detta på?

Dalboaffären i Ramkvilla har blivit uppmärksammad på Höglandsnytt – där det hittills finns 31 kommentarer till ett redaktionellt inlägg. Bland andra finns där ordf. i bostadsbolaget Peter Sjöblad (m) som bemötte i sitt inlägg med ””Snacka om lågvattenmärke i journalistik!””.
Är man vald att leda bostadsbolagets styrelse och tappar respekten för mediers roll att spegla verkligheter, då tappar många av oss som ytterst äger bolaget både tålamod och respekt för ledarskap.
Fyra av våra kommunalråd finns med i moderbolagets styrelse, för Vetlanda Stadshus AB.
Där fungerar även VD Magnus Färjhage tillika kommunchef.
Det sakliga innehållet som redovisats kring Dalboaffären är bristfällig.
Varför stiger inte ni fem fram med tillrättalägganden? Ett exempel på detta är att vi som kommunmedlemmar och ägare till Dalbo – i dag sista januari, har inte vi fått veta vad fastigheten har för taxeringsvärde och till vilket belopp den sålts – avtalet hemlighålls – ändå sägs tillträde ske i morgon onsdag den 1 februari.

Vår kommunledning som har att granska, utvärdera alla verksamheter, anser jag nonchalerar och avstår från att bemöta opinionsyttringar i det offentliga rummet. Detta gäller inte bara förhållanden som har sitt ursprung i Ramkvilla, det gäller många andra viktiga prioriteringar som har med ekonomistyrning att göra.
Maktblocket tappar förtroende som jag ser det och oppositionen är onödigt passiva.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

2 Comments

 1. Läser först nu ditt inlägg där du kräver svar från fyra av våra kommunalråd samt av VD Magnus Färjhage. Då jag förmodar att du i dessa fyra kommunalråd inbegriper mig i egenskap av oppositionsråd så lämnar jag dig följande svar som jag hoppas kan klarlägga oppositionens uppfattning i det nu så uppmärksammade ärendet.
  Enligt oppositionens samlade uppfattning borde försäljningsärendet hanterats av ägaren Vetlanda stadshus och i gällande ägardirektiv står angivet att ett sådant här betydande ärende skall behandlas i kommunfullmäktige. Denna uppfattning har jag i egenskap av oppositionsråd framfört och krävt ett flertal gånger. Den frågan har jag väckt i Vetlanda stadshus AB och även framfört vid presidieöverläggningar mellan Kommunstyrelsens presidie samt Witalabostäders dito.
  Vid ett möte igår den 30 januari framförde jag ånyo detta. Jag frågade hur försäljningsärendet hade dels behandlats i Witalabostäders styrelse och hur man sedan i så fall hade förankrat detta vidare hos ägaren. Jag har även krävt att få reda på datum när sådana beslut skulle skett i såväl Witalabostäders styrelse som i Vetlanda stadshus AB. Vid det senaste mötet den 30 januari mellan presidierna blev jag lovad svar även beträffande försäljningssumman. Det beloppet är ju intressant att få veta då jag är ledamot i Vetlanda Stadshus AB , dvs ägaren. Dessutom bör ju försäljningssumman jämföras med såväl taxeringsvärde som en neutral fastighetsvärdering i den händelse en sådan gjorts vilket jag dock förutsätter! Witalabostäders ordförande Peter G Sjöblad förkunnade då att köpeskillingen och försäljningshandlingen ej var offentlig men allt skulle bli klart under eftermiddagen varefter jag skulle få de önskade svaren. Den 1 februari skulle den nya köparen övertaga fastigheten varför det hade varit rimligt att genast erhålla de begärda uppgifterna. Jag kan nu så här med mindre än en och en halv timme till försäljningen och övertagandet ska äga rum konstatera att inget av detta erhållits.

  Hoppas du nu fått ditt begärda svar och de upplysningar jag kan lämna.
  Jag och mitt parti Vetlanda Framåtanda tillhör ännu inte den majoritetsregering bestående av S, M och C ,som valt att styra Vetlanda kommun fram till nästa kommunalval.

  Jan Johansson oppositionsråd Vetlanda Framåtanda

  Vetlanda kommun.
  Så för allt i världen – Kriken bör enligt min syn inte riktas mot mig då jag minsann gjort vad som jag kunnat göra och jag förutsätter att de övriga kommunalråden själva kan svara för sig!

 2. Min grundläggande inställning är att alla förtroendevalda har ansvar för beslut och granskning, med möjlighet för den som är emot i en fråga, – att då lägga motförslag, rösta emot och eller reservera sig. Så har inte kunnat bli fallet i denna affär, – varför?
  De som bildar majoritet bär huvudansvar och en opposition som inte opponerar blir självklart de också ansvariga.
  Bolagsstyrelserna i moderbolaget och bostadsbolaget har de blivit förda bakom ljuset av ansvariga tjänstemän som hemlighåller fakta och viktiga underlag för beslut?
  Jan Johansson (VF) som oppositionsledare klarlägger nu vissa delar – att det finns några lömska krafter som mörkat affären in i det sista.
  Inte ens i dag på tillträdesdagen finns svar på ställda frågor kring en affär som gäller oss alla i Vetlanda – men som till synes är otroligt misskött av bostadsbolaget.
  Upplägget för denna affär och sättet att genomföra den, är så märklig att man minst kan förvänta, – att bolagsrevisorerna i båda bolagen och kommunrevisionen går på djupet och analyserar, samt utkräver ansvar mot dem som till synes håller på med skumraskaffärer.
  Nu förstår jag bättre varför du som oppositionsledare reagerar på mina synpunkter, du har beskrivit att du har opponerat och inte ens fått svar på dina frågor kring affären i Ramkvilla.
  Folkdomstolen, – vi som inte är nöjda med förfarandet – bör avkräva att alla papper läggs på bordet – det har vi rätt att kräva och är en renlighetsfråga och är till fördel för alla som deltagit i processer, och kan därigenom både förklara sig och försvara sig när domar kan komma att falla.

Kommentarer avstängda