Debatt Ekonomi

Tänk nytt, låt ungdomar få låna till sina hus

”Framtiden byggs av ungdomar, så låt oss ge dem möjligheten”, skriver företrädare för trähustillverkarna på Höglandet i ett inlägg på Höglandsnytt Debatt på tal om begränsningar för att låna till bostadsköp.

Med anledning av FI´s senaste förslag till skärpta amorteringsregler, ger vi inte våra ungdomar några möjligheter till egen bostad. Låt oss därför tänka om, eller rent av tänka nytt! Nu är det dags för alla beslutsfattare att gå till handling och göra det möjligt för våra ungdomar att köpa egna bostäder. Sverige behöver en långsiktig bostadspolitik för alla invånare.

I takt med att olika instanser inför nya begränsningar, såsom bolånetak, amorteringskrav, max belåning, och nu ytterligare skärpning av amortering enligt FI, bankernas utökade räntegap, byggregler, bygglovskostnader etc, medför det att vi successivt ställer kommande generationer utanför drömmen om en egen äganderätt.
Kvar blir en inre cirkel med äldre som byter bostad och hela tiden ser sin bostad öka i pris. Kombinerar vi dessutom denna process med att inte ta fram byggbar mark så får de som redan har en egen bostad en extrem prisutveckling. Våra ungdomar som kommer ut från högskolor och universitet med ganska kraftiga studielån tvingas in i hyreslägenheter och där blir de sannolikt kvar med alla begränsningar som nu införs trots ofta ganska bra inkomster. En nybyggd trea i en tillväxtort på ca 85 kvm får en månadskostnad på ca 12-13 000 kr i månaden. Hade ungdomarna kunnat köpa en villa eller radhus för ca 3 miljoner hade de fått en månadskostnad på ca 8000 kr, men det har alla nya begränsningar satt stopp för. Det medför att vi får en osund och hämmande
samhällsutveckling.

Så låt oss tänka om, eller rent av tänka nytt! Skulle vi kunna tänka oss att ta bort bolånetaket för äganderätter/småhus
upp till 140 kvm. Helt plötsligt ger vi ungdomarna och övriga en möjlighet att komma in på bostadsmarknaden och de
får också en bättre månadsekonomi. Det är trots allt ganska få som har en kontantinsats på 450 000 kr (baserat på att
köpeskillingen är 3 miljoner) när man är 25-30 år gammal.

Ett alternativ till ett borttagande av bolånetaket skulle kunna vara att vi reducerar momsen till 12,5 % på material
och entreprenad upp till 140 kvm eller max 2 MSEK exkluderat mark. Med en sådan åtgärd blir momsreduceringen
på 2 MSEK lika med 200 000 kr, vilket skulle kunna användas som insats för att komma in på bostadsmarknaden.

En modern form av annuitetslån som tryggar alla berörda. I dagens samhälle där vi lever i en månadsekonomi skulle
annuitetslån passa alla berörda såsom FI, banker och även låntagarna. Att veta vad ränta och amortering blir de
kommande 10 åren måste tilltala och lugna de flesta. Varför används inte den produkten/tjänsten av bankerna idag?

Genom ovannämnda förslag möjliggör vi för våra yngre familjebildare och övriga att komma in på bostadsmarknaden
istället för att de skall tvingas bo kvar i hyreslägenheter som kostnadsmässigt är dyrare. Alla undersökningar som är
gjorda under de senaste 20 – 25 åren pekar på att 7 av 10 familjer önskar bo i eget småhus. Med något av förslagen
ovan signalerar man dessutom att bygga mer funktionellt, belåningen blir inte extrem och även denna produkt klarar
av normal amorteringstakt. Vi vill slå fast att amortering skall vara ett normalt inslag.

Erik Andersson Anders Lindholm
Ordförande, Älvsbyhus AB VD, LindholmsGruppen AB (ägare till Eksjöhus AB)
Kent Johansson Mikael Olsson
VD, Älvsbyhus AB VD, Eksjöhus AB
Ants Suurkuusk Per Gutung
Ordförande, Fiskarhedenvillan Ordförande, Skidstahus AB
Gunnar Jönsson Leif Svanholm
VD, Fiskarhedenvillan AB VD, Skidstahus AB

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook