Tar bort dammen – så ska de rädda sjön | Höglandsnytt
Vimmerby

Tar bort dammen – så ska de rädda sjön


Vimmerby och Västerviks kommuner har en plan för att rädda Yxern, Kalmar läns största sjö som plågats av kraftverksbolag och otidsenliga vattendomar.

Ett konsultföretag har gjort en förstudie med förslag på vad som kan göras för att få en bättre miljö i Yxern. Huvudförslaget är att sjöns regleringsdamm rivs. Istället byggs en naturlik tröskel som fiskar och andra djur kan passera vid medelhögt vattenstånd.

Förslaget innebär att de plötsliga, stora förändringarna skulle upphöra. Yxern sluppe därmed extremt låga vattennivåer samtidigt som den genomsnittliga vattenföringen bleve densamma.

Enligt en gammal vattendom från 1938 fungerar Yxern som magasin för några små vattenkraftverk nedströms. Domen tillåter en nivåskillnad på tre meter mellan högsta och lägsta vattenstånd.

”Ovanligt mycket och allvarligt för en sjö med litet tillrinningsområde och delvis långgrunda stränder. Fortsatt reglering enligt den gamla domen innebär stora problem för livet i och kring sjön. För att rädda Yxern måste den otidsenliga regleringen upphöra. Målet är att återställa sjön Yxern så nära det naturliga tillståndet som möjligt. För att det ska kunna ske, krävs en ansökan till Mark- och miljödomstolen”, säger Björn Holm, kommunekolog, i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook