Nyheter

Terminal för lastbilar bredvid järnvägen

Vid kommunfullmäktiges sammanträde på onsdag är det tänkt att Vetlanda ska följa i andra kommuners spår: satsa på en terminal. Av det skälet behöver Vetlanda Industrilokaler mer pengar.

Totalt köper man in närmare 85 000 kvm mark.

Av den här arealen ingår 43 000 kvadratmeter i det område (med byggnader) som lastbilscentralen disponerade samt 41 000 i Nydalaområdet.

”Den här affären gör vi för att företag ska få en plats för mellanlagring av produkter, in- eller utgående”, förklarar Tiommy Bohman (S), kommunalråd. Affären kräver att Industrilokaler får utöka sina lånelimit med 22,5 miljoner till 80,5 miljoner.

Sven-Åke Karlsson, planeringschef, bekräftar att flera företag under de senaste åren tryckt på för att kommunen ska arbeta med de här frågorna.

”Det ligger inte något konstigt i detta”, fortsätter Tommy Bohman, ”företag vill inte binda pengar i byggnader, man vill använda kapitalet till produktion.”

Han anser att placeringen av terminalen är idealisk – nära Västerleden vilket gör att den tunga trafiken inte behöver gå genom stans centrala delar.

Det faktum att det går ett stickspår – med möjlighet till kompletterande stickspår – har inte funnits med i den politiska bedömningen.

”Det här blir bra med landsvägstransporterna. Vår uppgift som politiska ledare är att skapa möjligheter för företagen att utvecklas.”

Nej, Tommy Bohman tycker att järnvägsfrågan känns ljummen just nu – inte minst beroende på de stora kostnaderna, flera tiotals miljoner, för att skapa en nödvändig mötesplats i Björköby.

”Vi hade det uppe, när landshövdingen var på besök här – hon har ju ett förflutet i trafikverket, dåvarande banverket, med förhoppningen att hon skulle kunna nyttja kontakter på ett informellt sätt för att få projektet framlyft i prioriteringsordningen. Hon såg behovet och tog med sig frågan.”

Att andra kommuner ser samhällsnyttan av järnvägsutveckling så stor att man förskotterar trafikverkets insatser – Sävsjö har gjort det i flera projekt för flera tiotals miljoner, Alvesta ska nu göra det med cirka 40 miljoner – ändrar inte Tommy Bohmans inställning.

Med utebliven satsning i Björköby faller också alla möjligheter att få igång varken gods- eller persontrafik på linjen Åseda – Vetlanda – Nässjö eller persontrafik på linjen Järnforsen-Kvillsfors-Vetlanda.

Även om Tommy Bohman säger sig vara väl medveten om samhällsnyttan av en fungerande järnvägstrafik så är det landsvägen som gäller.

Och även om planeringen av en ny bangård väster om Åseda-linjen i höjd med MacDonalds pågår.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook