Debatt

Tillsätt en sanningskommission om särskolan

Särskola är en skolform där man får en individuellt anpassad skolgång utifrån särskolans kursplaner. Den är en viktig skolform, men den ska endast vara till för barn och ungdomar som har en utvecklingstörning.

För ett barn som har en utvecklingsstörning så kan särskolan vara den bästa skolformen för att kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar. Samtidigt innebär en placering i särskola begränsade möjligheter till både vidareutbildning liksom tillgång till arbetsmarknaden. Därför är det mycket viktigt att det bara är de elever som verkligen har behov av särskola som också går där. Men särskolan har sedan början av 90-talet haft en kraftig ökning av elever. Redan i valrörelsen visade Centerpartiet på problemet att det finns elever som felaktigt hamnat i särskolan. Elever som borde ha fått stöd på annat sätt än en placering i denna skolform. Vi föreslog då att en sanningskommission om särskolan bör tillsättas. Nu har Skolinspektionen presenterat en rapport där man kartlagt elever som placerats i särskolan i 30 kommuner. Resultaten är nedslående. De visar på att många placeringar i särskolan är felaktiga. Samtliga 30 undersökta kommuner får hård kritik. Alliansen genomför nu förändringar i den nya skollagen som gör mottagandet till särskolan mer rättssäker. Tillsammans med de förslag till ändringar av gymnasiesärskolan som presenteras i Skolinspektionens rapport så kan särskolan bli mer flexibel och riktad till dem som verkligen är i behov av denna skolform.   Men detta räcker inte. Alla de som redan blivit felaktigt placerade i särskolan måste få chans till upprättelse och ny chans till den utbildning de har rätt till. Vi återupprepar därför vårt förslag från valrörelsen. Tillsätt en sanningskommission av särskolan för att granska vilka fel som begicks då så många fler elever började placeras i särskolan från 1990-talet och framåt. De som felaktigt placerades i särskolan bör få möjlighet till skräddarsydd vuxenutbildning, lärlingsutbildning eller andra insatser med särskilt stöd och med 100 procent studiebidrag Att åtgärda problemen för att få en mer rättssäker prövning till särskolan är viktigt. Men vi får inte glömma de elever som redan har hamnat fel i systemet och som riskerar att hamna i utanförskap redan i unga år. PER LODENIUS (C)riksdagsledamot Talesperson för särskolefrågor ANNIE JOHANSSON, (C)

riksdagsledamot Jönköpings län

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook