Tjära, olja, metaller – Landsbrobarnen leker på förorenad mark | Höglandsnytt
Nyheter Vetlanda

Tjära, olja, metaller – Landsbrobarnen leker på förorenad mark

Föroreningar över gränsvärdena har hittats i marken vid förskolan Lilla mathuset i Landsbro precis där en ny sandlåda för barnen ska byggas.

Provsvaren från markproverna vid förskolan visar att det finns för mycket tjära, olja och metaller i marken kring förskolan, redovisar nu Vetlanda kommun.
Ett av områdena där föroreningar hittats är där en ny sandlåda åt barnen ska grävas.
Nu måste kommunen gräva upp jorden 1,5 meter ner på en yta av 10 kvadratmeter och sedan lägga i en duk och fylla hålet med sandlådesand. Detta görs på torsdag.
Nya prover i marken ska tas flera gånger i år.
”Vi har god kompetens inom området”, menar Thomas Svensson, sakkunnig på kommunens miljö- och byggförvaltning.

Vetlanda kommun försäkrar att föroreningarna som ligger en decimeter till en halvmeter ner i jorden inte kan komma in i barnens kroppar när de leker, varken inom- eller utomhus.

[Redaktion]

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

3 Comments

 1. Jag vill ta tillfället i akt och meddela att personalen på förskolan har blivit informerad om riskerna med markföroreningarna och de lämnar ut information till barnens föräldrar i samband med hämtning och lämning. Barnen leker i övrigt på de hårdgjorda ytorna på förskolan samt den närbelägna kommunala lekplatsen som inte berörs av markföroreningarna.

  Thomas Svensson
  Miljö- och byggförvaltningen
  0383-97183

 2. Ungefär där Lilla Mathuset ligger idag låg det tidigare en järnhandel som även handlade med div kemikalier. I fastigheten Sävsjövägen 7 fanns en färg och kemikalieaffär som förvarade flera olika kemikalier i ett förråd som är beläget strax bakom fastigheten ner mot Västergatan. Och där en gång Malmbergs cykelverkstad låg finns det ganska säkert spilloljerester i jorden. På dåvarande Boro området vid sågen besprutades timmret med en blandning av olika miljögifter för att träet inte skulle blåna. Vidare så kan det ju vara av miljöintresse att ta reda på vad som dumpats på den numera nerlagda skräphögen belägen utefter Fröderydsvägen och i kanten av Boställegölen. Då Landsbro hade många både små och stora industrier under sin blomstringtid och miljötänkandet inte var så utvecklat som idag så om kommunen vill sanera förorenade områden i Landsbro så har dom ett drygt och dyrt arbete framför sig, men en ordentlig kartläggning och sanering av de förorenade områdena är idag beklagligtvis av nöden påkallad.

 3. Tack Tommy för din information om tidigare verksamheter i området. Den stämmer väl överens med den kunskap vi har om området och all information är värdefull när man ska provta förorenad mark. Före detta Boroområdet och industritippen vid Boställegölen har kommunen låtit provta i flera omgångar och sanering har skett på de delar av Boroområdet som var mest förorenade.

  Pernilla Nordqvist
  Miljö- och byggförvaltningen
  0383-97181

Kommentarer avstängda