Tobakshandlarna och guldsmederna har fått ta konsekvenserna | Höglandsnytt
Debatt Opinion

Tobakshandlarna och guldsmederna har fått ta konsekvenserna

Kontanthanteringen i handeln och post- och bankväsendet har kraftigt minskat under senare år, vilket har inneburit att de organiserade kriminella nätverken nu istället har tvingats att rikta in sig på andra saker. Organisationen Svensk Handel uppskattar att rånen mot guldsmedsbutiker ökade med omkring 60% under år 2011, i jämförelse med året dessförinnan.

Och i November 2011 släppte försäkringsbolaget Trygg Hansa ett pressmeddelande som klargjorde att stölder av tobak har ökat med 54% sedan år 2009. Att det är tobakshandlarna och guldsmederna som har fått ta konsekvenserna av post- och bankväsendets kraftigt minskade kontanthantering står utan tvekan klart.

Inbrottsstölder i butiker som saluför tobaksprodukter har alltså ökat kraftigt under de senaste två åren. Alla som följer uppdateringarna på polisens nationella hemsida kan se att det i stort sett dagligen runt om i landet sker tillgrepp av tobak i någon form. Att allt fler och fler kriminella nätverk har blivit väldigt intresserade av att stjäla just tobak är inte konstigt, då skatten på tobaken i Sverige är enormt hög. Och högre kommer den nu att bli när regeringen återigen höjde skatten på tobak från årsskiftet. Detta betyder att priset på ett paket med 19 cigaretter stiger från 48 kronor till 51 kronor. Undertecknad minns att det tobaksmärket jag håller mej till för 18-20 år sedan kostade 35 kronor paketet. Nu kommer det alltså att kosta 51 kronor. Jag anser att regeringen försätter alla butiksinnehavare som saluför tobaksprodukter i en svår situation. Desto dyrare tobaken blir, desto fler tillgreppsstölder kommer ske. Om regeringen hade velat motverka stölder av tobak så borde de för länge sedan kraftigt sänkt både tobaksskatten och åldersgränsen för köp av tobak. Jag anser att så väl vänstern som högern i detta land borde börja förstå vilka svåra ekonomiska konsekvenser som drabbar entreprenörer som i sina butiker saluför tobak. Ju högre skatterna på tobaken blir, desto fler inbrott kommer tyvärr att drabba dessa butiker i framtiden.

Och vad anbelangar de kraftigt ökade rånen och tillgreppstölderna gentemot guldsmeder, så har bland annat säkerhetschefen vid Svensk Handel sagt att ”guld är idag det mest eftertraktade stöldbytet efter kontanter”. Jag anser att Svensk Handel och polismyndigheten har varit naiva och blåögda när de trodde att rånen helt skulle avstanna bara för att kontanthanteringen har minskat avsevärt bland banker och butiker. De senaste årens kraftiga prisuppgång på guld har lett till att de kriminella nätverken har blivit mycket intresserade av att stjäla detta. Ett exempel som man kan anföra är exempelvis den synnerligen fräcka kuppen mot Sveriges ledande auktionsfirma Bukowskis i Maj 2010. Mitt under den öppna visningen inför vårens kvalitétsauktion så stormade det in maskerade män med automatvapen och plockade 300 guldsmycken till ett värde av 12 miljoner kronor. Trots detta så har rånen och tillgreppen av guldsmycken fortsatt i ökad takt, utan att polisen ens har varit i närheten av att gripa någon av gärningsmännen. Jag anser att både Svensk Handel och polisväsendet har ett ansvar att se till så att alla Sveriges entreprenörer inom guldbranschen får ha sina verksamheter ifred. Det har varit många köpmän från olika branscher i Sverige som har lobbat hårt för att kortköpen ska öka och kontanthanteringen minska. Det är utan tvekan tyvärr så att guldsmederna och tobakshandlarna är de som smärtsammast har fått känna av konsekvenserna av detta.

Borgerlig, Nässjö

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook