Jönköping Jönköpings län

Tog ett år innan cancern upptäcktes – läkare anmäld

Inspektionen för vård och omsorg meddelar nu beslut i ett ärende om cancer som inte upptäcktes. Det dröjde ett helt år innan patienten fick behandling.

”Anmälan gäller en patient som utreddes för heshet. Vid undersökning av stämbanden noterades inte en förändring, som om den hade upptäckts borde ha följts upp. Omkring ett år senare upptäcktes cancer på ena stämbandet. Hade patienten följts upp hade cancerdiagnosen eventuellt kunnat ställas tidigare.”, säger Axel Ros, chefläkare och ansvarig för lex Maria på region Jönköpings län, i ett pressmeddelande.

Handläggare på Inspektionen för vård och omsorg bedömer att sjukvårdspersonalen ”fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen, att slutsatserna är rimliga och adekvata och att det inte finns några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder”.
Ärendet har avslutats.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook