Jönköpings län

Tog fram fel blod på sjukhuset

Två patienters identitet förväxlades vid beställning av blod och sjukhusledningen anmäler nu händelsen för prövning enligt lex Maria.

Värnamo sjukhus har utrett händelsen och lämnar ärendet till Inspektionen för vård och omsorg.

Ärendet handlar om att identiteten förväxlades när två personer födda samma år samtidigt kom till akutmottagningen på Värnamo sjukhus. Vid beställning av blod förväxlades den ena patientens identitet med den andra patienten. Det kunde resulterat i att patienten fått blod med fel blodgrupp. Förväxlingen upptäcktes och blodgrupperingen gjordes om innan patienten fick blodet.

”Eftersom händelsen kunde medfört en allvarlig vårdskada anmäler Region Jönköpings län det inträffade enligt lex Maria”, säger chefläkare Anders Sjögren i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook