Nässjö Toppnyheter

Tokfarligt i trafiken – varför får vissa Nässjöbarn ingen skolskjuts?

Det är skillnad på folk och folk i Nässjö. Barn i en stadsdel får skolskjuts till sin skola medan barn i en annan inte får det trots längre avstånd till skolan.

En Nässjöbo ställer sig på Politikerdialogen frågande till varför barnen i Norrboda (i norra Nässjö) har skolskjuts till Runnerydskolan medan de barn som bor i Nyhem (i östra Nässjö) inte alls får skolskjuts till sin, nya, skola i Runneryd trots att avståndet är längre och flera stora gator måste korsas.

”När Gamlarps skola(F-3) i Norrboda lades ned beslutades om skolskjuts till Runnerydskolan p g a att eleverna skulle korsa infartsvägen till Nässjö. Även idag får denna övergång anses som farlig för yngre elever. Hastighetsbegränsad till 60 km/t men med hög trafikmängd av tunga lastbilar eftersom den ingår i vägsystemet runt Nässjö med Östra och Västra vägen. Man kan såklart säga att Sörängsvägen även den är starkt trafikerad men med en annan hastighetsbegränsning, mindre tung trafik och med trafikljus och tydliga övergångsställen”, svarar Anna Gerebo (m).

Oppositionen är emot hela ordningen och vill ha förändring.
” Jag instämmer i att de mindre skolbarnen som bor längst bort i Nyhem har mycket osäker skolväg till Runneryd. Därför är det många föräldrar som tvingas köra barnen till skolan dagligen. Jag anser att det bästa för skolbarnen i Nyhem är att Nyhemsskolan återfår sitt tidigare upptagningsområde och byggs ut till 2- parallellig F-6 – skola. Den delen av Hultetskolan som inte är ombyggd till förskola kan med fördel användas som F-4 – skola. Ovan beskrivna struktur för F-6 – skolan i Nässjö skulle avlasta elevutvecklingen på Runneydsskolan, ge säkrare skolvägar och förbättra integrationen”, svarar Anders Hansen (safe).

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook