Debatt

Tokiga borgerliga besparingar i gymnasieskolan

Regeringen gör en nedskärning i gymnasieskolan med totalt 675 miljoner kronor nästa år. För Jönköpings län innebär det drygt 24 miljoner kronor. Det motsvarar 50 lärartjänster.

Vi socialdemokrater presenterar i vår skuggbudget ett helt annat alternativ till regeringens nedskärningar i skolan. Vi investerar 675 miljoner kronor i gymnasieskolan samtidigt som vi gör en stor investering om 2,4 miljarder kronor utöver regeringens nivå de närmaste åren i lärare och rektorer. Vi har tre huvudsakliga fokus. För det första, lärare ska garanteras högkvalitativ och kontinuerlig fortbildning och kompetensutveckling. Det ska vara ett självklart inslag i läraryrket. För det andra, vi vill göra en investering i rektorer för att de ska få tid att sätta sitt pedagogiska ledarskap främst. Till sist, lärare ska kunna göra karriär och för att attrahera de bästa lärarna till de skolor med de största utmaningarna vill vi ge mer betalt till de lärare som i dessa skolor tar ett större ansvar för skolans och elevernas utveckling. Det skulle öka likvärdigheten i skolan.

Alla ansvariga regeringar måste kunna svara på frågan: Av vad vi ska leva i framtiden?

Vårt svar är: Av kunskap och kreativitet. Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och konkurrenskraft, men också till människors frihet att forma sina egna liv.

Långtidsarbetslöshet är långt ifrån frihet. Långtidsarbetslöshet är också långt vanligare bland de unga som saknar en fullständig gymnasieutbildning. Utan en gymnasieexamen står man sig slätt på dagens arbetsmarknad. Men det är bara 79 procent av flickorna och 74 procent av pojkarna som fullföljer sin gymnasieutbildning inom fyra år.

För att komma åt den alarmerande höga ungdomsarbetslösheten behöver andelen elever som tar en gymnasieexamen öka. Att minska avhoppen från gymnasieskolan är en av våra huvudsakliga prioriteringar. Men det blir svårare att komma åt de stora avhoppen från gymnasieskolan om det görs besparingar på gymnasieskolan.

Kan ni borgerliga riksdagsledamöter från Jönköpings län förklara för oss hur gymnasieskolan i länet blir bättre för att ni skär ned med drygt 24 miljoner kronor?

Sverige ska ligga i framkant av utvecklingen även imorgon. Då måste vi göra de ansvarsfulla investeringar som framtiden kräver. Vi ska använda varenda skattekrona rätt för att säkra framtidens tillväxt och välfärd.

Man måste verkligen fråga sig varför gymnasieskolan ska vara med och betala en krogmomssänkning. För det är vad regeringen prioriterar. Drygt 5 miljarder kronor nästa år går till att sänka krogmomsen. För oss är valet enkelt. Vi väljer istället att investera 5 miljarder i utbildningssystemet.

THOMAS STRAND (S)riksdagsledamot i utbildningsutskottet MIKAEL DAMBERG (S)utbildningspolitisk talesperson

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook