Eksjö

Toppolitiker bygger nytt på lyxtomten vid stranden

Kollegorna i samhällsbyggnadsnämnden ger honom dispens från strandskyddet. Nu får en av Eksjö kommuns mäktigaste politiker bygga på tomten vid sjön.

Johan Starck (s), ledamot av samhällsbyggnadsnämnden, ordförande i styrelsen för kommunala Eksjö Energi och en av oppositionens främsta politiker, har ansökt om att få uppföra två komplementbyggnader på en tomt vid Skedsjön (Eksjö kommuns tredje största sjö).

Strandskydd rådet. Det handlar om en byggnad på 75 kvadratmeter och en byggnad på 45 kvadratmeter som ska byggas på den dryg 2500 kvadratmeter stora tomten där det redan ligger en bostadsfastighet och ett större garage.

”Det planerade förrådet kommer att uppföras i ett område som redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften”, anser nämndledamöterna och har medgett dispens.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook