Debatt

Toppolitikern om nytt förslag: släng det i papperskorgen

”Regeringens utredare Ilmar Reepalu har lämnat över den så kallade välfärdsutredningen till regeringen. Värnamopolitikern och centerledaren Annie Lööf är, i ett debattinlägg, starkt kritisk till förslagen i välfärdsutredningen, som hon menar borde fokusera på kvalitet i stället för vinst och säger ’stoppa utredningens förslag i papperskorgen’.”

Utredningen innehåller bland annat förslag på en vinstbegränsning för de privata aktörerna i välfärden. Vinsttaket föreslås ligga på 7 procent plus statslåneränta på investerat kapital.

Att människor känner en oro över att inte kunna lita på välfärden tar jag på stort allvar. Men vi kommer inte åt välfärdens kvalitetsbrister genom att begränsa den valfrihet som väldigt många människor tycker är viktig, utan vi gör det genom att höja kraven och skärpa kontrollerna.

Centerpartiet vill inte ha något vinsttak, utan fokuserar i stället på att säkerställa kvaliteten i välfärden.

Regeringen behöver stoppa utredningens förslag om att begränsa valfriheten i papperskorgen, annars väljer man ideologi före elevernas skola och de äldres omsorg. I stället för att attackera den valfrihet människor värdesätter högt vill Centerpartiet säkerställa en hög kvalitet i välfärden genom nationella kvalitetskrav och en skarpare tillsyn.

Regeringen bör lägga utredningen till handlingarna. Först därefter är Centerpartiet beredda att föra samtal med regeringen om hur kvaliteten i välfärden ska säkras.

Centerpartiet är gärna med och stärker kvaliteten i den svenska välfärden och är beredda att föra samtal med regeringen om hur man kan skärpa kvalitetskraven och stärka tillsynen, men vi är inte beredda att begränsa människors valfrihet för att hjälpa en regering som sätter ideologi före barnens skola och de äldres omsorg.

Annie Lööf

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook