Nyheter

Trafikverket vill slippa 100-åriga Harghultsbron

Att folk har glädje och nytta av en bro är inte något som betyder mycket för traf8ikverket. Myndigheten äger bron över järnvägen i Harghult utanför Kvillsfors – men nu börjar den behöva underhåll och då vill man ta sina händer från den.

Så har man berättat i brev till tekniska förvaltningen.

”Men kommunen är intresserad av att behålla den. Den betyder mycket för folket i bygden. Men vi måste naturligtvis först ta reda på vilka underhållsbehov som finns och om vi kan hitta en samverkanslösning med trafikverket”, säger Sven-Åke Karlsson, mark- och exploateringschef.

Dessa samtal har redan inletts.

Bron byggdes 1905 över det gamla smalspåret. Sedan dess har den renoverats flera gånger. Den var tidigare en naturlig del av infarten till samhället och användes av alla fordonstyper. Men numera fungerar den som gång- och cykelbro för barn på väg till och från skolan och för kvillsforsbo som vill ta sig ut i naturen.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook