Småland

”Tragiskt misstag” – patient hade cancer i tre år, nu granskas läkaren

En patient gick med hudcancer i tre år efter att läkare missat att ställa rätt diagnos. Nu har läkaren granskats.

Chefläkare Rolf Sandin vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan cancerceller missats vid en patologisk undersökning.

Fallet gäller en patient med malignt melanom. Eftersom patienten tre år tidigare fått en hudförändring borttagen på samma plats eftergranskades preparatet från det tillfället varvid man kunde konstatera att maligna celler fanns även i det. Det föreligger således ett diagnostiskt misstag och patienten därmed inte fått ett adekvat omhändertagande.

”För att säkerställa att detta fall är ett enskilt, tragiskt misstag har i efterhand en systematisk granskning skett av bedömningar gjorda av den aktuelle läkaren under en treårsperiod. Några anmärkningsvärda diskrepanser mellan primärt utlåtande och bedömningen vid eftergranskningen har inte upptäckts”, säger Rolf Sandin i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook