Debatt Opinion

”Tranås kommun krattar manegen för tvivelaktigt vindkraftsprojekt”

”Tranås kommun krattar manegen för ett tvivelaktigt vindkraftsprojekt och hotas därför av stämning. Lennart Schönning, Luveryds vindkrafts VD tillika styrelseordförande i krisdrabbade Nordic Mines, planerar att bygga fyra vindkraftverk i Tranås kommun.”

”Ett respektlöst och oseriöst projekt som inte drar sig för att göra intrång på grannfastigheterna. Grannar tvingas acceptera att delar av deras fastigheter beläggs med byggförbud på grund av bullerstörningar. De tvingas också att acceptera att delar av deras fastigheter kommer att vara farliga att vistas på vintertid, då snö och is, som sedan riskerar att kastas loss, bildas på verken.

Den värst drabbade grannen har endast 65 meter från sin fastighetsgräns till ett av de 150 meter höga vindkraftverken. Trots ett respektlöst agerande har projektet fullt stöd av Tranås kommuns politiker och tjänstemän. Ett projekt som inte följer vindkraftsbranschens egna uppförandekoder. Flera familjer har överklagat beslutet hela vägen från kommunbeslutet till högsta instans.

Tranås kommunpolitiker och tjänstemän har till varje överprövande instans inkommit med flera yttranden där de envist framhållit projektets lämpliga placering. De drabbade familjerna har fått inse att de är chanslösa i sin egen kommun.

I sin iver att stödja projektet avslog Tranås kommun en av familjernas ansökan om att få utnyttja sin byggrätt, för att återställa ett mindre bostadshus, inom området. En Göteborgsadvokat som företräder familjen har lämnat in ett kravbrev till Tranås kommun där man kräver kompensation för sin förlorade byggrätt, och kommunen har även fått ta del av ett utkast till en stämningsansökan.

Föreningen Svenskt Landskapsskydds vision: Ett levande landskap som präglas av vår svenska natur och vårt kulturarv och där storskaliga etableringar av nya verksamheter styrs av förnuft och dialog.”

Föreningen Svenskt Landskapsskydd

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook