Debatt

Tre enkla saker – ”Riv hindren för kvinnor att starta eget”

”Bara en tredjedel av egenföretagarna i Sverige är kvinnor trots att många vill starta eget. I Småland är andelen ännu lägre. Störst andel kvinnliga egenföretagare finns i storstäderna. I Jönköpings län är 27 procent av egenföretagarna kvinnor.  Ska Sverige leva upp till ryktet som ett av världens mest jämställda länder måste vi riva de hinder som står i vägen för kvinnors företagande”, skriver Peter Melin och Magnus Sjöholm, företrädare för fackförbundet Unionen i Småland i ett inlägg på Höglandsnytt Debatt.

Utvecklingen mot en mer jämn fördelning av egenföretagare mellan kvinnor och män är i stort sett stillastående och de senaste tio åren har förändringarna varit mycket små. Det är allvarligt. I en ny undersökning har Unionen tittat på orsakerna till kvinnornas underrepresentation bland egenföretagarna. Den visar att den enskilt största orosfaktorn för kvinnliga företagare är vad som händer om de blir sjuka. Det är också den faktorn som skiljer sig mest från männen.

Kvinnors oro är befogad eftersom de använder socialförsäkringssystemen i högre grad än män samtidigt som systemen inte är anpassade efter egenföretagares villkor. Dels vid sjukdom men också vid föräldraskap. Därför har kvinnorna också mer att förlora på att lämna en trygg anställning för att starta eget.

Unionens undersökning visar också att kvinnor upplever att förutsättningarna för att bedriva företag i Sverige är betydligt sämre än vad män gör, även om majoriteten bland egenföretagarna upplever de som bra eller mycket bra. Kunskapen om hur man ska agera som egenföretagare vid sjukdom eller föräldraledighet är extra viktig för kvinnor. Med den kunskapen kan oron för att våga ta steget minska. Här skulle kommunerna kunna göra en insats i form av riktade utbildningar för kvinnor.

Det är tydligt att socialförsäkringssystemen inte har hängt med i utvecklingen och är en onödig bromkloss. Unionen ser dock stora möjligheter att göra det lättare för kvinnor att starta eget och föreslår tre åtgärder.

  1. Att socialförsäkringssystemen anpassas bättre för att inkludera egenföretagare vid sjukdom
  2. Att det blir enklare att bedriva företagsverksamhet samtidigt som man är föräldraledig
  3. Att kommuner ger riktade företagarutbildningar om frågor som är särskilt viktiga för kvinnor, som socialförsäkringssystemet och finansiering.

Unionen har länge drivit frågan om ökad trygghet för egenföretagare. Men trots att de flesta politiker vi pratar med håller med, sker ingen förändring. Vi värnar om bra villkor för alla som jobbar i det privata näringslivet, oavsett anställningsform.

Vi värnar också om ett livskraftigt näringsliv och ett utvecklande, jämställt och hållbart arbetsliv. Unionens förslag på åtgärder skulle bidra till att öka kvinnors vilja att starta eget. Det har vi allt att vinna på.

Peter Melin, ombudsman Unionen Egenföretagare, Småland

Magnus Sjöholm, regionchef Unionen Småland

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook