TRE KILOMETER – MONSTERUTBYGGNAD av fjärrvärmen | Höglandsnytt
Tranås

TRE KILOMETER – MONSTERUTBYGGNAD av fjärrvärmen

Kommunala Tranås Energis nästa stora utbyggnad av fjärrvärmenätet går till Höganlofts industriområde.

Förläggningen av ledningar startas redan under året och projektet beräknas vara klart hösten 2020. Cirka tre km ledning ska förläggas, vilket öppnar för Tranås Energi att även kunna erbjuda fastigheterna längs denna sträcka anslutning.

Projektet har blivit möjligt tack vare att bland annat Sweop AB har beställt fjärrvärmeanslutning till sin nyetablering i området. Rören till ledningarna kommer att vara av en mer isolerad typ än de som vanligen används. På så sätt blir värmeförlusterna längs vägen mindre.

Fjärrvärmeledningen kommer att anslutas till befintlig ledning vid Ängarydsskolans idrottshall. Därefter dras den längs Ängarydsgatan, Hubbarpsvägen, Bondegatan och Hagadalsgatan. Vid korsningen Hagadalsgatan/Torpgatan byggs en tryckväxlarstation, i storlek som en friggebod. Sedan dras ledningen slutligen längs Säbyvägen och gång- och cykelbanan till Höganloft.

Förprojekteringen är påbörjad och tanken är att sätta igång grävningen efter semestrarna. Projektet är planerat att stå klart till hösten 2020.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook