Trodde hon skulle städa – flicka såldes till sexköpare i flera år | Höglandsnytt
Nyheter

Trodde hon skulle städa – flicka såldes till sexköpare i flera år


Örebro tingsrätt har dömt en man och en kvinna för människohandel av en ung kvinna som rekryterats i ett europeiskt land i syfte att sälja sex i Sverige. Mannen dömdes därutöver även för koppleri då han främjat bland annat den medtilltalade kvinnans prostitution.

Tingsrätten gör den bedömningen att den bevisning som åklagaren lagt fram styrker att de åtalade redan då de kom i kontakt med den unga kvinnan i hennes hemland hade som syfte att exploatera henne för sexhandel i Sverige.

Åklagaren har därutöver förmått styrka att paret genom att inledningsvis ha givit den unga kvinnan, så då endast var 16 år gammal, förespeglingar om att hon skulle arbeta med städarbete vilselett henne avseende syftet med resan till Sverige, detta oavsett att den unga kvinnan dagen före avresa blivit varse det egentliga syftet med resan.

Genom omfattande teknisk bevisning är det vidare visat hur paret med användning av bland annat en hemsida på internet förmedlat kontakter mellan den unga kvinna och sexköpare i Mellansverige och själva tillgodogjort sig en inte obetydlig ekonomisk vinning genom den unga kvinnans prostitution.

Tingsrätten konstaterar att den unga kvinnan inte varit utsatt för något tvång och hennes prostitution har skett med ett stort mått av frivillighet, vilket beaktas vid straffmätningen av brottet.

Kvinnan döms för människohandel till tre års fängelse och mannen döms för människohandel och koppleri till tre år och tre månaders fängelse. Åklagarens yrkande om att de båda tilltalade ska utvisas ur riket ogillas mot bakgrund av att paret har ett nyfött barn som till följd av sjukdom kräver omfattande sjukvård i Sverige.

De tilltalade ska soldidariskt med varandra betala skadestånd till den unga kvinnan med ett belopp om 75 000 kr.

I målet har tingsrätten även dömt två män för köp av sexuell tjänst från den unga kvinna, som vid de brottens begående var 17 år gammal. Männen var åtalade för köp av sexuell handling av barn men åklagaren har inte förmått styrka att männen haft skälig anledning att anta att kvinnan var under 18 år. Ytterligare en man stod åtalad för köp av sexuell handling av barn, men frias av tingsrätten, då åklagaren inte förmått styrka att mannen köpt sex av kvinnan.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook