Debatt

Trygghetssatsningen fortsätter

I Sverige anmäldes förra året 1,4 miljoner brott. Bara här i Jönköpings län handlar det om 37 700 brott och då anmäls ändå inte allt. Bakom siffrorna finns övergrepp mot barn, inbrott i människors hem, gatuvåld och brott mot företagare.

Alliansens rekordstora satsning på rättsväsendet, från polis och åklagare till domstolar och kriminalvård, har varit nödvändig. En av de allra viktigaste insatserna under de närmaste åren är att se till att de ökade resurserna används på bästa sätt. Fortsatt fler brott ska utredas och klaras upp. Handläggningstiderna måste kortas, inte minst för stölder, misshandel och bedrägerier. Brottsoffer ska kunna räkna med relevant information, stöd och hjälp. Polisen ska vara tillgänglig och närvarande. Med nära 3 000 fler poliser år 2010 jämfört med år 2006 finns de förutsättningar som förut inte fanns. Här i Jönköpings län handlar det om ungefär 90 fler poliser. För förbättrade resultat behöver varje del av rättsväsendet se över och utveckla metoder och rutiner. Särskilt polisen måste bli bättre på att dra slutsatser om olika arbetssätt. Om till exempel en viss enhet lyckas bra med utredningar av våld i nära relationer ska kunskapen tas till vara och spridas. De granskningar av effektivitet som gjorts, inte minst av kriminalvården, måste leda till förbättringar. I polisens fall handlar det även om den övergripande organisationen. Här är vi beredda att gå fram med en helt ny organisation om dagens ordning med 21 länspolismyndigheter står i vägen för berättigade krav på kvalitet och resultat. Genom förbättrad IT-användning finns stora möjligheter. Med mobila IT-stöd kan poliser i yttre tjänst involveras mer i den utredande verksamheten och allt mer utreda brotten klart på plats. Det både höjer kvaliteten och förkortar handläggningstiderna. Genom att utveckla informationsflödet i rättskedjan ska ett ärende gå att följa från början till slut. Bara i ett nära samarbete mellan polis, skola och socialtjänst kan åtgärderna för att förebygga ungdomsbrottsligheten få verklig effekt. Det återfallsförebyggande arbetet inom kriminalvården måste mötas av insatser från kommuner och arbetsförmedling för att dömda ska få en faktisk chans till en ny start. Samverkan ska vara självklart i hela rättsväsendet. Sverige har redan blivit ett lite tryggare land. Enligt den årliga nationella trygghetsundersökningen är människor tryggare idag än för fyra år sedan och förtroendet för rättsväsendets myndigheter har stärkts. Trygghetssatsningen fortsätter. För oss i Moderaterna är brottsbekämpning högt prioriterat. Vi ska fortsätta möta brottsligheten som den stora utmaning brottsligheten är. Vi ska ge förutsättningar, men också noga följa att satsningarna får effekt och ställa krav på kvalitet och resultat. KRISTER HAMMARBERGH

Riksdagsledamot

Gruppledare (M), justitieutskottet

HELENA BOUVENG

Riksdagsledamot

Ledamot justitieutskottet (M), Jönköpings län

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook